x

Memorie van toelichting 8e incidentele suppletoire begroting 2022 VWS


Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het jaar 2022.
 
Lees het originele artikel