x

Minder trombo-embolische events door rivaroxaban bij hartfalen


Bij hartfalenpatiënten treden vaak trombo-embolische events op. Een recente post-hocanalyse van de COMMANDER HF-trial wijst erop dat een lage dosis rivaroxaban het risico op dergelijke events kan verminderen. Deze bevindingen vormen een verklaring voor de onlangs in NEJM gepubliceerde neutrale resultaten, omdat het primaire eindpunt voornamelijk werd gedreven door hartfalen-events, die niet gemedieerd worden door trombine en daardoor niet vatbaar zijn voor de behandeling met rivaroxaban. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) gaf een reactie op deze studieresultaten.
Lees het originele artikel