x

NIAZ-certificaat voor derde maal op een rij verlengd voor Kempenhaeghe


Eens in de vier jaar laat expertisecentrum Kempenhaeghe de zorgprocessen in de organisatie – en daarmee het kwaliteit- en veiligheidssysteem – toetsen door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Zo ook in 2017. Voor de derde keer op een rij oordeelde het NIAZ, na een vijfdaags bezoek, dat Kempenhaeghe in woord en daad […]
Lees het originele artikel