x

Nieuwe informatiestandaard voor langdurige zorg


In de langdurige zorg komen meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing, met al claim dat dit niet leidt tot meer administratieve lasten. Dit is het gevolg van de vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige zorg (iWlz).
Lees het originele artikel