x

Nieuwe versie NEN 7513 beschikbaar voor commentaar


De nieuwe versie van NEN 7513, de norm die het loggen in een elektronisch patiëntdossier bepaalt, is beschikbaar voor op- en aanmerkingen.
Lees het originele artikel