x

Opereren verbetert de bloeddruk


Maar liefst 40% van de volwassen Amerikanen is obees. Dankzij bariatrische chirurgie kunnen obese mensen met hypertensie hun bloeddrukverlagende medicatie afbouwen of helemaal stoppen. Daarnaast waren in de geopereerde groep de cardiometabole markers verbeterd in vergelijking met de groep die alleen medicatie kreeg. Carlos Schiavon (São Paulo, Brazilië) presenteerde de data van de GATEWAY-studie en was eerste auteur van de bijbehorende Circulation-publicatie.
Lees het originele artikel