x

OR’en Bergman en NL Healthcare gaan akkoord met fusie


De vier ondernemingsraden van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics staan positief tegenover de fusie van beide klinieken. Het is nu aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een oordeel over de fusie te geven, daarna volgt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Lees het originele artikel