x

Overlevingskans kankerpatiënten fors toegenomen


De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen vijftig jaar fors toegenomen. 
Lees het originele artikel