x

Reactie op Animal Rights


De Rijksuniversiteit Groningen wil zo min mogelijk proefdieren gebruiken en waar mogelijk proefdiervrij werken. Het ongerief voor de proefdieren beperken wij zoveel als mogelijk. Bij onderzoek en onderwijs aan de RUG staan vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven centraal.

Lees het originele artikel