x

Rechter: Amphia moet inzage geven in documenten over grensoverschijdend gedrag


De vrouw zegt dat ze gedurende vele jaren slachtoffer was van ongewenste aanrakingen door deze specialist. Hoewel ze meerdere keren melding maakte binnen het ziekenhuis, bleef de oncoloog onbestraft. Ze beschreef verschillende incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de oncoloog, wat uiteindelijk leidde tot zijn ontslag en schorsing door het medisch tuchtcollege. Gerechtshof De voormalige […]

Lees het originele artikel