x

Rekenkamer: bedrijfsvoering VWS goed op orde


Het aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van het ministerie van VWS is laag en daalt nog altijd. Dat blijkt uit het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Lees het originele artikel