x

Signalen zorgfraude 2017 verdubbeld


In 2017 is het aantal signalen zorgfraude verdubbeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Opmerkelijk is de stijging van signalen bij de wijkverpleging en zorg uit pgb.
Lees het originele artikel