x

Sociale cognitie al minder vóór ontstaan eerste psychose


Sociale cognitie is verminderd bij mensen die het risico lopen op psychosen. Dat concludeert Rozanne van Donkersgoed op basis van haar onderzoek. Ze toont ook aan dat mensen met een psychotische kwetsbaarheid meer moeite hebben met het inleven in mensen met expressieve gezichten in vergelijking met gezonde mensen.
Lees het originele artikel