x

Steeds meer inzicht in monogenetische diabetes bij jongeren


Naar schatting heeft 2% van de jongeren met diabetes de monogenetische variant MODY. Vaak krijgen zij een verkeerde diagnose en missen daardoor de meest optimale behandeling. Op basis van klinische algoritmes kunnen patiënten geselecteerd worden voor een genetische test. Blijkbaar zijn er nogal wat barrières. Onderzoekers van het ProDiGY samenwerkingsverband toonden nieuwe resultaten tijdens de 78th ADA Scientific Sessions.
Lees het originele artikel