x

Sterftecijfer JBZ op landelijk gemiddelde


In het Jeroen Bosch Ziekenhuis overlijden niet meer of minder patiënten dan in andere Nederlandse ziekenhuizen met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Dat blijkt uit de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), die alle ziekenhuizen jaarlijks publiceren. De HSMR van het JBZ over 2017 is vastgesteld op 103 (met 95% betrouwbaarheidsinterval (96-111)), waarmee het niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Lees het originele artikel