x

Stijgende werkgeverslasten en variabel loon


Fysiotherapeuten met een variabel loon ontvangen een brutoloon op basis van een percentage van de omzet. Dat percentage omvat de totale loonkosten, waarop eerst alle werkgeverslasten in mindering worden gebracht, waarna het brutoloon resteert. Die afspraak op zich is niet verboden, maar wel zodra de werknemer moet opdraaien voor gestegen premies. Het brutoloon en de […]
Lees het originele artikel