x

Subsidie voor academische netwerken ouderenzorg


VWS gaat de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structureel subsidiëren. De structurele financiering levert naar verwachting nieuwe kennis op die landelijk beschikbaar komt voor Nederlandse verpleeghuizen.
Lees het originele artikel