x

Subsidie voor ‘snuffelbaan’ in verpleeghuis


VVT-organisaties die zij-instromers een zogeheten oriëntatiebaan aanbieden, kunnen voor de financiering hiervan een beroep doen op subsidieprogramma SectorplanPlus. De oriëntatiebanen, een afspraak uit de recent gesloten cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), bieden belangstellenden de mogelijkheid in korte tijd kennis te maken met het vak.
Lees het originele artikel