x

Switchen naar E/C/F/TAF verlaagt CVD-risico


Switchen van een op ABC gebaseerd regime naar E/C/F/TAF vermindert het risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) significant volgens een gevalideerd model. In dit speciaal voor mensen met hiv ontwikkelde DAD-model (volledig) wordt rekening gehouden met het CVD-risico dat geassocieerd is met het gebruik van op ABC gebaseerde behandelregimes. Mogelijk biedt switchen voor deze specifieke populatie dan ook klinische voordelen.
Lees het originele artikel