x

Switchen naar natalizumab of fingolimod vergeleken


Patiënten die een relaps krijgen tijdens een eerstelijnsbehandeling met interferon, glatirameeracetaat, dimethylfumaraat of teriflunomide (samen BRACETD genoemd), hebben betere resultaten als ze switchen naar natalizumab (NTZ) dan naar fingolimod (FTY). Switchen naar NTZ resulteerde in minder relapsen per jaar (ARR) en in meer neurologische verbetering.
Lees het originele artikel