x

Teleradiologie is kansrijk, maar ook risicovol


Telediagnostiek biedt voordelen voor zowel de arts als de patiënt: de arts kan op een willekeurig moment een vraag aan een collega stellen en de patiënt hoeft niet naar de behandelend arts te reizen. Tegelijkertijd zijn er risico’s aan diagnostiek op afstand verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van de diagnose en de privacy van de patiënt. Beheersing van deze risico’s vraagt om onder meer een goede ICT-infrastructuur en om goede scholing van zorgprofessionals.
Lees het originele artikel