x

Transnasale koeling na hartstilstand buiten het ziekenhuis


Transnasale evaporatieve koeling van patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, blijkt een hemodynamisch veilige interventie te zijn, waarbij het significant korter duurt totdat de streeftemperatuur is bereikt, in vergelijking met het beleid waarbij pas in het ziekenhuis wordt begonnen met koelen. De neurologische uitkomsten waren niet significant verschillend in het totale cohort, maar mogelijk wel bij patiënten met ventrikelfibrilleren.
Lees het originele artikel