x

Twee moderne devices hebben vergelijkbaar risico op stentfalen


Patiënten die een percutaan coronaire interventie ondergaan, hebben een vergelijkbaar risico op therapiefalen na vijf jaar na implantatie van ultradunne-strut, biologisch afbreekbare-polymeer sirolimus-eluting stents (BP SES) of van een thin-strut, duurzaam-polymeer everolimus-eluting stents (DP EES). Deze finale uitkomsten van de BIOSCIENCE-studie verschenen online in The Lancet en werden toegelicht door eerste auteur dr. Thomas Pilgrim (Bern, Zwitserland).
Lees het originele artikel