x

Uitstroom zorgmedewerkers naar nieuw record


De instroom van nieuwe medewerkers is naar het hoogste aantal sinds eind 2010 gegroeid. In 2022 ontving de zorg 175.000 nieuwe medewerkers. Maar doordat de uitstroom een nieuw record bereikte, groeide het totale aantal medewerkers binnen de zorg maar met 19.800. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend heeft gemaakt.

Lees het originele artikel