x

‘Uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens van groot belang’


Binnenkort is het mogelijk om gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens uit te wisselen. ‘Mensen hebben aldoor recht op goede gezondheidszorg, ook al stappen ze net een bepaalde grens over’, aldus Conchita Hofstede.
Lees het originele artikel