x

Unieke leerstoel Experimentele Longgeneeskunde VUmc


Vandaag spreekt prof. dr. Harm Jan Bogaard van VUmc zijn oratie uit: Met hartstocht elke ademtocht. Voor een leven lang longen met cardiovasculair perspectief.
Lees het originele artikel