x

Veel mensenhandel nog niet gezien


Er is nog veel onbekend over de totale omvang van mensenhandel in Nederland. Zo zouden er wel eens veel meer minderjarige slachtoffers van mensenhandel kunnen zijn dan we denken. Daarvoor waarschuwt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en …
Lees het originele artikel