x

Veiligheidsraad: ziekenhuizen onderzoeken ict-risico’s onvoldoende


De Onderzoeksraad onderzocht de oorzaken en gevolgen van ict-storingen in een aantal ziekenhuizen. De conclusies waren van dien aard dat de aanbevelingen voor de hele sector gelden. Bij de onderzochte voorvallen was er voor zover bekend geen sprake van letsel bij patiënten, maar er was wel een ‘verhoogde kans op schade voor patiënten’. De Raad […]
Lees het originele artikel