x

Verkeerssituatie Henri Dunantweg nabij MCL gewijzigd


Op maandag 4 november zal de verkeerssituatie op de Henri Dunantweg, ter hoogte van de kruising Henri Dunantweg – Borniastraat – Jansoniusstraat, definitief wijzigen.
Lees het originele artikel