x

Verrassende verschillen in bètacelfunctie bij jongeren en volwassenen


Krijgen volwassenen met verminderde glucosetolerantie of een recente diagnose diabetes type 2 een behandeling, dan verbetert hun bètacelfunctie. Maar dit effect houdt niet aan wanneer de behandeling wordt stopgezet. Bij jongeren treedt er bij behandeling zelfs verslechtering op van hun bètacelfunctie. Deze opmerkelijke verschillen tussen de uitkomst van twee Restoring Insulin Secretion (RISE) studies werden toegelicht op de ADA.
Lees het originele artikel