x

Vijf jaar Alexander Monro: ‘We hebben ons bestaansrecht bewezen’


Patiënten in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zijn beduidend vaker tevreden over hun behandeling dan in andere ziekenhuizen. Het aantal vervolgoperaties ligt lager, er wordt meestal al direct gestart met de reconstructie tijdens de operatie en de wachttijden binnen het behandeltraject zijn korter.
Lees het originele artikel