x

Vilans en BTN verbreden samenwerking met kennisprotocollen


Ook kleine zorgorganisaties kunnen deel blijven nemen aan de kennisgemeenschap van Vilans en BTN. Hiertoe tekenden bestuurder Hans Buijing van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en bestuursvoorzitter Annelies Versteegden van het kenniscentrum voor langdurende zorg Vilans een intentie tot samenwerking. Het belangrijkste uitgangspunt van de samenwerking is verbetering van de zorgkwaliteit door laagdrempelige toegang tot de […]
Lees het originele artikel