x

VWS doet te weinig tegen misbruik subsidies en tegen staatssteun


De Algemene Rekenkamer tikt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de vingers omdat er onvoldoende verbetering is bereikt bij de aanpak om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies tegen te gaan. Ook heeft VWS te weinig subsidies, en niet altijd correct, getoetst aan de regels die moeten voorkomen dat er staatssteun wordt gegeven.
Lees het originele artikel