x

Was vertrekregeling topman Patyna wel WNT-proof?


Mogelijk heeft de Friese ouderenzorginstelling Patyna vertrekkend topman Berend Lugies in 2015 een veel te hoge vertrekpremie toegekend. Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CBIG) van het ministerie onderzoekt of de WNT wel is nageleefd.
Lees het originele artikel