x

Zorgverzekeraars lijden verlies op chronisch zieken


Chronisch zieken zijn ondanks de risicoverevening nog steeds voorspelbaar verliesgevend voor zorgverzekeraars. Op gezonde verzekerden maken verzekeraars 91 euro winst, op chronisch zieken lijden ze gemiddeld 84 euro verlies per verzekerde.
Lees het originele artikel