x

Gesprek over laatste levensfase verkort verblijf in ziekenhuis


Gesprekken over wat bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen nog willen of nodig hebben in hun laatste levensfase, dragen bij aan kortere ziekenhuisopnames: dat scheelt gemiddeld drie dagen. Bovendien leiden de gesprekken tot een hogere kwaliteit van leven in de laatste levensfase.
Lees het originele artikel