Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg

Medicalfacts

Zorgnieu.ws

Zorgvisie

 • Geen tijd om een echt gesprek te voeren
  26 zeer verschillende patiënten in vierenhalf uur tijd. Dankzij de efficiënt werkende specialist lukt het om iedere patiënt te zien en vooruit te helpen. Of 'samen beslissen' en 'passende zorg' in zulke werkomstandigheden gaan vliegen, is de vraag…
  - 6 days ago 30 Sep 22, 11:02am -
 • Screening op lvb voorkomt jarenlange afhankelijkheid van ggz
  Bij ruim 40 procent van de ggz-patiënten zijn vermoedens van een licht verstandelijke beperking (lvb) of zwakbegaafdheid. Screening aan de voordeur kan meerjarige afhankelijkheid van de ggz voorkomen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van beleidspsyc…
  - 6 days ago 30 Sep 22, 11:02am -
 • Erasmus MC ziet toekomst in VR-interventie tegen post-ic-syndroom
  Een interventie met virtual reality kan de psychische klachten na opname op de intensive care verminderen. Een vervolgstudie in tien ziekenhuizen, geïnitieerd vanuit het Erasmus MC, moet het definitieve effect aantonen. Zowel de patiënten als hun f…
  - 6 days ago 30 Sep 22, 11:02am -
 • Anneke Westerlaken: zorgsector moet vakmigratie verder brengen
  Bij ongewijzigd beleid kan het totale personeelstekort in de caresector in 2031 al oplopen tot ruim 85.000 medewerkers. In Zuid-Amerika en Azië staan verpleegkundigen en verzorgenden juist te springen voor een baan. Benut hun potentieel en sluit int…
  - 6 days ago 30 Sep 22, 10:01am -
 • Nieuw Kwaliteitskompas geeft mensen met beperking meer regie
  Het nieuwe Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg legt meer nadruk op inbreng van mensen (en hun netwerk) met een beperking. ‘Het samen doen met gelijkwaardigheid als uitgangspunt, is hierin cruciaal’, aldus de donderdag verschenen toekomstvisie voor…
  - 6 days ago 30 Sep 22, 8:01am -
 • Epd in de cloud: Gelre ziekenhuizen gaat definitief over in november
  Vrijdag 25 november staat ongetwijfeld omcirkeld in de agenda van iedereen die bij Gelre ziekenhuizen werkt. Op die dag neemt Gelre Hix als nieuw epd in gebruik. Hiermee wordt het gehele elektronisch patiëntendossier (epd) vanuit de cloud ontsloten:…
  - 6 days ago 29 Sep 22, 5:01pm -
 • Green Deal: van vrijwillig naar vrijblijvend naar verplichtend
  De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 wordt volgende week gepresenteerd. In aanloop naar de nieuwe deal staan Cathy van Beek, Marcel van Woensel en Evelyn Brakema stil bij de eerste twee deals en blikken zij vooruit. ‘De 3.0 wordt concreter, praktischer…
  - 6 days ago 29 Sep 22, 3:01pm -
 • ‘Te weinig artsen voor buiten ziekenhuis opgeleid, nu actie nodig’
  Te weinig artsen worden opgeleid voor werken buiten het ziekenhuis. Dit terwijl er steeds meer wordt ingezet op zorg buiten het ziekenhuis. Er moet nu actie worden ondernomen om meer huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen op te l…
  - 6 days ago 29 Sep 22, 1:01pm -
 • Inhaalrace naar verduurzaming
  'Terwijl de race tegen de klok al lang begonnen is, wacht de Nederlandse zorgsector op het officiële startsein', aldus Gupta Strategists. Het adviesbureau schetst een veranderstrategie, waarin VWS en zorgverzekeraars de gangmakers van de duurzaamhei…
  - 7 days ago 28 Sep 22, 4:01pm -
 • ‘Zet specialist ouderengeneeskunde in voor kwetsbare ouderen thuis’
  Nu steeds meer mensen thuis blijven wonen, vindt beroepsvereniging Verenso dat specialisten ouderengeneeskunde ook daar de regie over het medisch behandelplan zouden moeten krijgen, zoals ze dat ook in het verpleeghuis hebben.  
  - 7 days ago 28 Sep 22, 3:02pm -

Ministerie van VWS

Skipr

 • NieuwMondmaskers weer op in het verpleeghuis
  Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en brancheverenigingen ActiZ en Verenso zeggen die signalen te hebben ontvangen. Zo worden er weer mondkapjes neergelegd bij ingangen. Bezoekers wordt gevraagd om ze te dragen en pe…
  - 4 hours ago 5 Oct 22, 8:46pm -
 • NieuwOnderzoekers stellen risico hartfalen vast zonder patiënt te zien
  Risico's op hartfalen kunnen door gebruik van algoritmes worden gedetecteerd zonder een patiënt te zien, zo laat kennisinstituut Nivel weten. Dat deed onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De algoritmes konden bovendien een…
  - 10 hours ago 5 Oct 22, 2:31pm -
 • NieuwTjongerschans gaat in zee met biologische boerderij
  Patiënten van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen krijgen vanaf 5 oktober elke week groente, aardappelen en vlees van biologische boerderij Botmas uit Engwierum te eten. Het gaat om een proef met 28 keer een complete maaltijd per week.
  - 10 hours ago 5 Oct 22, 2:16pm -
 • NieuwFontys benoemt vier lectoren zorgtechnologie
  Per 13 oktober worden aan de Fontys Paramedische Hogeschool vier lectoren geïnstalleerd. De hogeschool heeft het zelf over een ‘HIT-parade’: de lectoren gaan allen deel uitmaken van het lectoraat Health Innovations & Technology.
  - 10 hours ago 5 Oct 22, 2:01pm -
 • NieuwErasmus MC en LUMC onderzoeken wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
  ZonMw heeft opdracht gegeven aan het Erasmus MC, het LUMC en onderzoeksbureau Pro Facto om de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek te evalueren. Dat gebeurt namen VWS. Het is de vierde keer dat zo’n…
  - 11 hours ago 5 Oct 22, 1:31pm -
 • NieuwRIVM: achterstand bevolkingsonderzoeken weer ingehaald
  De opgelopen achterstand in bevolkingsonderzoeken, die in 2020 ontstond na het uitbreken van de coronapandemie, is in het jaar daarna weer ingelopen. Dat zegt het RIVM. In 2021 kregen ruim 1,3 miljoen meer mensen dan andere jaren een uitnodiging voor…
  - 11 hours ago 5 Oct 22, 1:16pm -
 • NieuwAnton Maas interim aan de slag bij Triade Vitree
  Anton Maas gaat als bestuurder ad interim aan de slag bij zorgaanbieder Triade Vitree. De raad van toezicht heeft hem per 3 oktober aangesteld als opvolger van Paul van der Linden die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Maas krijgt als voorzitter…
  - 12 hours ago 5 Oct 22, 12:31pm -
 • NieuwMaastrichtUMC krijgt hoogste vergoeding verzekeraars, IJsselland minst
  MaastrichtUMC krijgt van zorgverzekeraars dit jaar de hoogste vergoedingen voor hun behandelingen. De Limburgers ontvangen ongeveer 13 procent meer voor hun zorg dan het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.
  - 14 hours ago 5 Oct 22, 10:31am -
 • NieuwTweede Kamer hamert op veiligstellen besluiten Covid-19
  Via een zogeheten hotspotlijst bepalen ministeries of instellingen die onder de verantwoordelijkheid van ministeries vallen, welke informatie ‘eeuwig’ moet worden bewaard. Tijdens de coronapandemie hebben diverse ministeries, zoals VWS, Algemene…
  - 15 hours ago 5 Oct 22, 9:01am -
 • NieuwNederlands bedrijf ontwikkelt vaccin tegen gonorroe
  De Nederlandse vaccinontwikkelaar Intravacc gaat aan de slag om een vaccin tegen de geslachtsziekte gonorroe te ontwikkelen. Zoiets is nog niet op de markt, hoewel er op meer plekken in de wereld al wel onderzoek naar wordt gedaan. Het bedrijf heeft…
  - 15 hours ago 5 Oct 22, 9:01am -

Nu.nl

Amsterdam VUmc

De droom van Yolande Pijnenburg & Wiesje van der Flier | Alzheimercentrum Amsterdam
Sinds 1 januari van dit jaar vormen Yolande Pijnenburg en Wiesje van der Flier het dagelijks bestuur van Alzheimercentrum Amsterdam. En zij hebben een droom: het voorkomen van dementie. Zo vroeg mogelijk.Samen kunnen we echt stappen zetten om hers…
- 7 days ago 28 Sep 22, 1:32pm -
Zomerkamp Breinspoken | Alzheimercentrum Amsterdam
Begin augustus organiseerde Alzheimercentrum Amsterdam voor het eerst een speciaal zomerkamp voor kinderen van 8-18 jaar met een jonge ouder met dementie. ‘Samen in strijd tegen de breinspoken’ was het motto van dit kamp. Tijdens het zomerkamp on…
- 7 days ago 28 Sep 22, 1:18pm -
Yolande Appelman over gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij onderzoek naar hart- en vaatziekten
Leer Yolande Appelman kennen naast haar werk als interventiecardiologe. Ze ging als één van de eerste vrouwelijke interventiecardiologen de strijd aan voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij onderzoek naar hart- en vaatziekten. “Van oudsher…
- 9 days ago 27 Sep 22, 10:36am -
Promotie Jarith Ebenau 4 oktober 2022 | Alzheimercentrum Amsterdam
Op 4 oktober 2022 verdedigt Jarith Ebenau haar proefschrift getiteld: ‘From subjective to objective cognitive decline – Using biomarkers to understand the earliest stages of Alzheimer’s disease’. Het is geschreven onder begeleiding van prof.d…
- 9 days ago 27 Sep 22, 9:48am -
Promotie Wiesje Pelkmans 3 oktober 2022 | Alzheimercentrum Amsterdam
Op 3 oktober 2022 verdedigt Wiesje Pelkmans haar proefschrift getiteld: Imaging neurodegeneration across the Alzheimer’s disease continuum: The contribution of biomarkers to understanding clinical progression aan de Vrije Universiteit.
- 9 days ago 27 Sep 22, 9:37am -
Vlog van onderzoeker Sterre de Boer over Frontotemporale dementie (FTD)| Alzheimer 10-Daagse
Alzheimercentrum Amsterdam zet elk jaar een onderzoek in de etalage. Voor dit onderzoek vragen we dat jaar extra aandacht en financiële steun. In 2022 is dit het onderzoek van Sterre de Boer naar oorzaken van niet-erfelijke FTD.
- 10 days ago 26 Sep 22, 11:51am -

Nursing

FysioNieuws

 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie ontwikkelt eerste resultaatindex
  De SKF heeft een resultaatindex, en de visuele weergave ervan in een grafiek, ontwikkeld voor de eerstelijns fysiotherapie. Met de resultaatindex kunnen de opbrengsten van de zorg voor de patiënt worden afgezet tegen de kosten. In een tijd waarin de…
  - 20 days ago 15 Sep 22, 2:01pm -
 • Resultaten behandeluitkomsten bij lage rugpijn en COPD verschillen aanzienlijk tussen fysiotherapiepraktijken
  Resultaten van de behandeling van lage rugpijn en COPD verschillen aanzienlijk tussen fysiotherapiepraktijken. Met behulp van gestandaardiseerde metingen en betere registratie ervan krijgen fysiotherapeuten meer inzicht in de resultaten van de zorg d…
  - 24 days ago 12 Sep 22, 9:10am -
 • Dag van de fysiotherapie 2022: Bewegen met Artrose
  De focus van de Wereld Fysiotherapie dag ligt dit jaar op bewegen met artrose en de rol van fysiotherapeuten bij de behandeling en binnen de organisatie van zorg voor mensen die last hebben van artrose of andere reumatologische aandoeningen. De campa…
  - 35 days ago 31 Aug 22, 2:01pm -
 • Kwaliteitsinformatie fysiotherapeut kan nog beter
  Mensen zijn tevreden over fysiotherapie en oefentherapie, zeker als de behandeling heeft geholpen. Dan zijn negen van elke tien patiënten positief over de resultaten. Het merendeel van de patiënten geeft een acht of hoger als beoordeling aan de fys…
  - 42 days ago 24 Aug 22, 5:01pm -
 • Valpreventie implementeren is complex en vraagt inzet van patiënten, hun omgeving en zorgverleners
  Een derde van de 65-plussers en de helft van de 75-plussers valt minstens eenmaal per jaar. Dit heeft soms grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen. Er zijn effectieve interventies om vallen te voorkomen, ma…
  - 77 days ago 20 Jul 22, 12:30pm -
 • Onderzoek toont aan: bekkenfysiotherapie helpt tegen anale pijn
  Het leren ontspannen van de spieren van de bekkenbodem via fysiotherapie blijkt erg belangrijk te zijn voor het genezen van een anale fissuur die al een paar weken bestaat. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van Danielle van Reijn, bekkenfysioth…
  - 80 days ago 18 Jul 22, 11:01am -
 • Nathan Hutting benoemd tot bestuurslid Vereniging VvAA
  De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging VvAA heeft fysiotherapeut Nathan Hutting gisteravond tijdens de 103e ALV benoemd tot lid van het bestuur. Hij volgt daarmee fysiotherapeut JanDiet Berendsen op die zijn maximale termijn als bestuursli…
  - 80 days ago 18 Jul 22, 11:01am -
 • Ontwikkelingen in de fysiotherapie in een veranderende wereld
  De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. Digitale transformatie, duurzame ontwikkelingen, innovatie en wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Om als fysiotherapeut succesvol te ondernemen is het handig om te weten wat…
  - 90 days ago 8 Jul 22, 11:01am -
 • Nieuwe fitnessapp: Uniek Sporten Thuis
  Op eigen tempo oefeningen doen, geen reistijd en je fitter voelen Fonds Gehandicaptensport lanceert vandaag officieel de nieuwe Uniek Sporten app, waarin een belangrijk onderdeel is opgenomen: thuis sporten en bewegen. Deze app zorgt ervoor dat de gr…
  - 97 days ago 1 Jul 22, 7:34am -
 • In 2020 gingen minder mensen naar de oefentherapeut
  In 2020 gingen minder patiënten naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck en werden er gemiddeld minder behandelingen uitgevoerd dan vorig jaar. De patiënten die naar de oefentherapeut gingen waren wel langer onder behandeling. Dit blijkt uit geg…
  - 10 Jun 22, 9:27pm -