Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg

Medicalfacts

 • NieuwHet eerste handboek voor prematuur ouders
  In Nederland worden jaarlijks 12.000 kinderen te vroeg geboren (voor 37 weken zwangerschapsduur). Voor het eerst verschijnt er nu een handboek voor hun ouders: zowel praktische als medische informatie, geschreven door een ervaringsdeskundige in samen…
  - 6 hours ago 9 Apr 20, 10:09am -
 • NieuwInformatievideo patiënten beademing bij corona
  De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft in samenwerking met het Erasmus MC een informatievideo ontwikkeld over het beademen van patiënten met een coronavirusinfectie. De video is gericht op  patiënten met een bewezen of hoge verdenking o…
  - 6 hours ago 9 Apr 20, 10:04am -
 • NieuwBelangrijkste huisartsinformatie tijdelijk te raadplegen
  Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Hiermee kunnen dokters sneller werken, omdat niet alle…
  - 6 hours ago 9 Apr 20, 9:57am -
 • NieuwOuderen zijn weerbaar tegen de coronacrisis maar laten een toename van stress laten zien
  Onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met Omroep MAX laat zien dat ouderen weerbaar zijn tegen de coronacrisis maar ook een toename van stress laten zien. Ook bleken ouderen 30% minder tevreden over hun sociale contacten en loopt de tijd di…
  - 7 hours ago 9 Apr 20, 9:10am -
 • NieuwVieCuri gaat patiënten met hartfalen meer thuismonitoring bieden
  Mensen met hartfalenklachten behoren tot een kwetsbare groep tijdens de coronacrisis. Het is daarom extra belangrijk om inzicht te hebben in de gezondheidstoestand van patiënten en dat klachten worden gemeld. Om die reden gaat VieCuri patiënten op…
  - 7 hours ago 9 Apr 20, 8:48am -
 • NieuwWerken aan oplossingen voor mantelzorger die vast loopt
  MantelzorgNL werkt aan oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en…
  - 9 hours ago 9 Apr 20, 7:24am -
 • Nieuw3D spatbrillen voor coronateams Zorgbalans
  In deze tijden waarin we een landelijk tekort hebben aan persoonlijke beschermingsmiddelen, moeten we vindingrijk zijn. Met gebreide mondkapjes komen we niet zo ver helaas. Er is zwaarder en vooral veiliger geschut nodig. Maar wat dan precies en hoe…
  - 10 hours ago 9 Apr 20, 6:38am -
 • NieuwSaxenburgh betreurt overlijden besmette bewoners ouderenzorg
  Helaas is ook Saxenburgh voor het eerst geconfronteerd met het overlijden van twee bewoners die besmet waren met het coronavirus COVID-19. De bewoners waren woonachtig in één van de ouderenzorglocaties van Saxenburgh. Zij waren overgebracht naar de…
  - 10 hours ago 9 Apr 20, 6:36am -
 • NieuwStel het contact met de huisarts en ziekenhuis niet onnodig uit
  Ziekenhuis VieCuri en huisartsencoöperatie Cohesie doen een dringende oproep: Stel uw vragen aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit. Als inwoners van de regio hulp nodig hebben van een huisarts of het ziekenhuis, gepland of ongepland, dan verzoe…
  - 10 hours ago 9 Apr 20, 6:28am -
 • NieuwImmuuntherapie vóór de operatie heeft effect bij darmkanker
  Patiënten met darmkanker, maar nog zonder uitzaaiingen op afstand, kunnen baat hebben bij kortdurende behandeling met immuuntherapie in de wachttijd tot aan hun operatie. Tumoren kunnen aanzienlijk slinken, of verdwijnen in heel korte tijd. Het eige…
  - 11 hours ago 9 Apr 20, 5:39am -
Zorgnieu.ws

Zorgvisie

 • NieuwZo werkt de Oostenrijkse contact-app Stopp Corona
  Apps die anoniem contacten van mensen bijhouden om het coronavirus te stoppen, staan vol in de aandacht. In Europa loopt Oostenrijk voorop. De app Stopp Corona is daar al twee weken in gebruik en wordt vrijdag uitgebreid met extra functies. ‘We zij…
  - 1 hour ago 9 Apr 20, 2:50pm -
 • NieuwBank ziet naast vragen over vangnet ‘goed toekomstperspectief’
  In een ongekende blijk van eensgezindheid hebben overheid, zorgverzekeraars en banken de afgelopen weken maatregelen genomen die de continuïteit van zorg moeten waarborgen. Of het genoeg is om alle beroepsbeoefenaren op de been te houden, moet blijk…
  - 4 hours ago 9 Apr 20, 12:41pm -
 • NieuwGgz maakt zich klaar voor nieuwe fase in coronacrisis
  De coronacrisis begon voor de ggz met een acute fase waarin vooral het hoognodige in stand werd gehouden. Volgens Marc Blom, psychiater en bestuurder van Parnassia Groep, breekt nu een fase aan waarin elke keer de afweging gemaakt moet worden wat een…
  - 5 hours ago 9 Apr 20, 11:35am -
 • ‘Zorgverlener mag coronazorg weigeren bij gebrek aan beschermingsmiddelen’
  Als zorgverleners hun werk niet veilig en met bescherming van hun gezondheid kunnen doen, mag een werknemer zeggen: “Op deze manier kan ik de gevraagde zorg niet verlenen en dat mag je als werkgever ook niet van mij vragen”. Lees het originele ar…
  - 1 day ago 8 Apr 20, 3:16pm -
 • ‘Zorgplicht mag alleen wijken bij gewichtige redenen’
  Hulpverleners mogen een behandeling niet zomaar stop zetten als een patiënt corona heeft. Als er gewichtige redenen zijn, kan het soms wel. In eerste instantie zal iedereen, vooral ook de overheid, zich maximaal moeten inspannen om voor voldoende be…
  - 1 day ago 8 Apr 20, 3:15pm -
 • ‘Als de kinderziekten eruit zijn, kan een pgo iets gaan betekenen’
  Dankzij de coronacrisis krijgt de digitalisering van de zorg een impuls. Wat zijn de voorwaarden om dan ook de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) tot een succes te maken? Deel 3 van een serie. Lees het originele artikel
  - 1 day ago 8 Apr 20, 2:13pm -
 • Video: ‘Het is vitaal om een strategisch perspectief te houden in een crisis’
  Hoogleraar Bestuurskunde Paul ’t Hart reflecteert op interviews die Erasmus Centrum voor Zorgbestuur deed met bestuurders Julianne Meijers (Siza) en Bianka Mennema (Bravis Ziekenhuis). Hij ziet dat ze hun klassieke zorgwaarden gebruiken als kompas…
  - 1 day ago 8 Apr 20, 12:58pm -
 • Brabantse ziekenhuizen starten niet-coronazorg beperkt weer op
  Ziekenhuizen laveren tussen de inspanningen de coronacrisis te beheersen en de noodzaak om de niet-coronazorg weer op te starten. De ziekenhuizen in Noord-Brabant gaan samen weer ruim 20 procent van de niet-coronazorg opstarten, zegt Bart Berden. Lee…
  - 1 day ago 8 Apr 20, 12:21pm -
 • Zo zet Fivoor succesvol omgevingsmanager in
  De forensisch psychiatrische kliniek van Fivoor in Den Dolder werkt sinds de zomer van 2019 met een omgevingsmanager. Het afgelopen jaar zag de instelling mede door de inzet van die omgevingsmanager de klachten uit de omgeving dalen, de berichtgeving…
  - 1 day ago 8 Apr 20, 8:27am -
 • ‘Zorgplekkentekort vraagt om onconventionele oplossingen’
  De vraag naar verpleegplekken voor ouderen in Amsterdam stijgt snel. Onzekerheden rond financiering en personeel zetten een rem op de uitbreiding van het aanbod. Volgens Sophie Keulemans–ter Kuile van Cordaan roept de situatie om anders, veel flexi…
  - 2 days ago 7 Apr 20, 1:39pm -

Ministerie van VWS

Skipr

 • NieuwBeroepsbeoefenaren willen meer duidelijkheid over vangnet
  Fysiotherapeuten en mondzorgprofessionals, waaronder tandartsen en mondhygiënisten, willen meer duidelijkheid over de verschillende steunmaatregelen die overheid en zorgverzekeraars hebben getroffen. Met name over de financiële uitwerking en onderl…
  - 3 hours ago 9 Apr 20, 1:26pm -
 • Nieuw‘Strakke regie nodig voor herstarten kankerzorg’
  Het is hoog tijd om de kankerzorg weer op te starten. Dit kan alleen met strakke regie volgens Arja Broenland, directeur van de NFK.  “Het nieuwe normaal wordt dat er ook coronazorg is. Dat betekent niet dat andere zorg eraf gaat.” Lees het orig…
  - 3 hours ago 9 Apr 20, 1:03pm -
 • NieuwInspectie onderzoekt sterfgevallen verpleeghuis Leeuwenhoek
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus. De IGJ doet dat op verzoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid),…
  - 3 hours ago 9 Apr 20, 12:48pm -
 • NieuwArts mag voorlopig zonder toestemming patiëntgegevens delen
  VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, de IGJ en het Openbaar Ministerie hebben het instemmingsvereiste voor het raadplegen van digitale patiëntgegevens voorlopig opgeschort. Hierdoor mogen huisartsen en seh-personeel tijdens de coronacrisis ook de me…
  - 4 hours ago 9 Apr 20, 12:06pm -
 • NieuwTraumachirurgen manen wielrenners en motorrijders tot voorzichtigheid
  De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) maant wielrenners en motorrijders tot voorzichtigheid tijdens de traditioneel drukke Paasdagen. Vanwege het coronavirus zijn de mogelijkheden voor opnames en spoedoperaties voor letsels na ongelukk…
  - 5 hours ago 9 Apr 20, 11:21am -
 • NieuwMaastricht UMC+ monitort hartpatiënten via smartphone
  Cardiologen van het Maastricht UMC+ monitoren patiënten met een hartritmestoornis op afstand met behulp van een app. Patiënten gebruiken hun eigen telefoon om de cardiologen gegevens door te geven over hun hartritme. Lees het originele artikel
  - 5 hours ago 9 Apr 20, 11:16am -
 • NieuwAantal coronapatiënten in verpleeghuizen blijft stijgen
  Het aantal coronapatiënten in verpleeghuizen blijft stijgen. Dat meldt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, op basis van gegevens uit de twee belangrijkste elektronische dossiers in de verpleeghuiszorg. Lees het originele arti…
  - 7 hours ago 9 Apr 20, 9:07am -
 • NieuwPhilips sluit megadeal met VS voor beademingsapparatuur
  Medisch technologiebedrijf Philips gaat tot het einde van het jaar 43.000 beademingsapparaten leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Daarvan worden er 2500 voor het einde van mei geleverd. In totaal is de deal 646,7 miljoen dolla…
  - 7 hours ago 9 Apr 20, 8:47am -
 • NieuwTien voorwaarden voor privacybestendig gebruik contact-app
  Het manifest is online verschenen en bevat tien uitgangspunten waaraan volgens de opstellers moet worden voldaan om een contact tracker veilig te introduceren. “De contact-app van minister de Jonge kan niet zonder vertrouwen en draagvlak”, aldus…
  - 7 hours ago 9 Apr 20, 8:47am -
 • NieuwZorgboeren kunnen werk nauwelijks uitvoeren door maatregelen
  De zorgboeren kunnen 80 procent van hun werkzaamheden niet in de gebruikelijke vorm uitvoeren. Vooral de dagbesteding en logeeropvang is door de maatregelen tegen de coronacrisis in het gedrang gekomen. Lees het originele artikel
  - 8 hours ago 9 Apr 20, 8:43am -

Nu.nl

 • NieuwIs het ongezond om voor de tv te eten?
  Lekker met een bord voor de televisie kruipen na een lange dag: het kan heel verleidelijk zijn. Maar wat doet bankhangen met je spijsvertering? Lees het originele artikel
  - 20 hours ago 8 Apr 20, 8:27pm -
 • Nieuw‘Roken en overgewicht verergeren opvliegers’
  1,8 miljoen vrouwen in Nederland zijn op dit moment in de overgangsleeftijd, blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Tachtig procent heeft regelmatig last van opvliegers. Maar wat is een opvlieger, en hoe bestrijd je het? Zeven vragen aan hormoonspec…
  - 20 hours ago 8 Apr 20, 8:26pm -
 • NieuwLast van diarree? Let op donkere urine en wacht met pittig eten
  Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wanneer moet ik naar de dokter als ik last heb van diarree? Lees het originele artikel
  - 20 hours ago 8 Apr 20, 8:24pm -
 • NieuwVerplicht een mondkapje: niet alleen in Azië
  In Aziatische landen is het dragen van een mondkapje de normaalste zaak van de wereld. Langzaam volgt Europa ook. Lees het originele artikel
  - 20 hours ago 8 Apr 20, 8:24pm -
 • Overdag alcohol drinken: verleidelijk maar niet verstandig
  Nu we door de coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen, is het misschien verleidelijk om al in de middag een alcoholisch drankje te nuttigen. Hoewel overdag drinken dezelfde (nadelige) effecten op het lichaam heeft als ’s avonds drinken, kleven er…
  - 8 days ago 1 Apr 20, 8:32pm -
 • Is kaalheid een mannending en wat is ertegen te doen?
  Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik word kaal, is daar iets tegen te doen? Lees het originele artikel
  - 8 days ago 1 Apr 20, 8:32pm -
 • Hoe gaan mensen met autisme om met corona en andere vragen over autisme
  Dinsdag is het Wereld Autisme Dag. Ruim 1 procent van de Nederlanders is autistisch. Maar omdat de aandoening een grote impact heeft op de omgeving, is het aantal mensen dat ermee te maken heeft veel groter. Zeven vragen over autisme aan ontwikkeling…
  - 8 days ago 1 Apr 20, 8:31pm -
 • Droge handen: ‘Alle crème is goed, als ie maar vet is’
  Het Huidfonds waarschuwde onlangs dat de huid droog en beschadigd raakt door het vele handen wassen, wat tot minder bescherming tegen schadelijke indringers leidt. Geldt dat ook voor virussen en wat kun je doen tegen die droge handen? Lees het origin…
  - 9 days ago 31 Mar 20, 1:27pm -
 • Droge handen: ‘Alle crème is goed, als-ie maar vet is’
  Het Huidfonds waarschuwde onlangs dat de huid droog en beschadigd raakt door het vele handen wassen, wat tot minder bescherming tegen schadelijke indringers leidt. Geldt dat ook voor virussen en wat kun je doen tegen die droge handen? Lees het origin…
  - 9 days ago 31 Mar 20, 11:31am -
 • ‘Mijn ouders zijn op leeftijd en blijven de deur uitgaan, wat nu?’
  Het coronavirus kan iedereen treffen, maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. Toch is je ouders of grootouders verbieden de deur uit te gaan ook geen oplossing. Hoe ga je wél om met je bezorgdheid? Lees het originele artikel
  - 14 days ago 26 Mar 20, 6:37am -

Video's van het Maxima Medisch Centrum

Sirenehulde brandweer en politie voor Máxima MC
Vanmiddag brachten de brandweer en de politie uit Veldhoven een sirenehulde aan het zorgpersoneel. Met sirene en zwaailicht reden zij, onder luid applaus van het personeel, een ronde langs het ziekenhuis. Een mooi eerbetoon van de hulpdiensten!
- 1 day ago 8 Apr 20, 2:56pm -
Vervanging Babylance - Máxima MC
Speciaal voor het vervoer van extreem vroeggeboren baby’s is sinds vandaag een nieuwe babylance in gebruik genomen. Deze speciaal ingerichte ambulance maakt het mogelijk om baby’s te vervoeren met een brancard, waarop een couveuse met allerlei me…
- 2 days ago 7 Apr 20, 1:09pm -
We are pregnant
Due to the coronavirus, the We are pregnant information evenings and will not be held for the time being. The registration option will remain closed until further notice. We hope to welcome you again on our information evenings.
- 10 days ago 30 Mar 20, 12:13pm -
Samen zwanger
In verband met coronavirus gaan de Samen Zwanger informatieavonden en Borstvoeding bijeenkomsten voorlopig niet door. Inschrijven is momenteel helaas niet mogelijk. De inschrijfmogelijkheid zal tot nader bericht gesloten blijven. We hopen u zo snel…
- 13 days ago 27 Mar 20, 3:20pm -
Blijf jij thuis voor ons?
Luister naar de maatregelen van het RIVM! Onze zorgverleners zijn dag en nacht in de weer voor jullie. Wil je ons helpen? Blijf dan thuis als het kan en houd 1,5m afstand als je toch de deur uit moet! Samen sterk!
- 17 days ago 23 Mar 20, 5:51pm -
Oefeningen voor de enkel - Máxima MC

- 20 days ago 20 Mar 20, 5:08pm -

MedNet

 • Wondjes en ouderdom zijn risicofactoren voor peniskanker
  Wondjes en een gevorderde leeftijd zijn belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van een basaalcelcarcinoom in de urogenitale zone. Dat concluderen onderzoekers van het Churruca Visca Hospital in Buenos Aires, Argentinië. Zij hielden op het E…
  - 13 Oct 19, 10:42am -
 • Cellulitis: schijn bedriegt
  Het onderscheiden van echte cellulitis van schijncellulitis is voor artsen een uitdaging, maar cruciaal om onnodig gebruik van antibiotica en vertragingen in de behandeling te voorkomen. Dat zeiden Yan Ling Kong en Wei Sheng Chong van het National Sk…
  - 13 Oct 19, 10:39am -
 • Geen bewijs voor verband tussen rosacea en kanker
  In tegenstelling tot wat eerdere onderzoeken suggereren, is er waarschijnlijk geen verband tussen rosacea en maligniteit. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat gedaan is in Taiwan. Het onderzoek werd deze week gepresenteerd tijdens een poster…
  - 13 Oct 19, 10:34am -
 • Baricitinib is effectief tegen symptomen atopische dermatitis
  Baricitinib werkt effectief tegen atopische dermatitis, al dan niet in combinatie met topische corticosteroïdentherapie (TCS). Bovendien is het medicijn veilig. Daarmee is baricitinib mogelijk een nieuwe behandelingsoptie bij matige tot ernstige ato…
  - 13 Oct 19, 10:29am -
 • De ernst van psoriasis gaat gelijk op met de ernst van niet-alcoholische leververvetting
  De ernst van psoriasis is geassocieerd met de ernst van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dat blijkt uit Spaans onderzoek dat deze week op het 28e EADV-congres in Madrid werd gepresenteerd. Het onderzoek laat zien dat patiënten met beide aa…
  - 13 Oct 19, 10:22am -
 • Nemolizumab werkt goed tegen jeuk bij prurigo nodularis
  Patiënten met hevige jeuk door prurigo nodularis (PN) hebben veel baat bij nemolizumab. Dat blijkt uit een fase IIA-studie waarvan de resultaten deze week in een late breaking session op het EADV-congres gepresenteerd werden. Bij gebruik werd een du…
  - 12 Oct 19, 12:46pm -
 • Ook bij kinderen met psoriasis goede resultaten met ixekizumab
  Ixekizumab (IXE) is superieur aan placebo in het verminderen van jeuk, het verbeteren van de huid (total clearance) en het verbeteren van de kwaliteit van leven bij kinderen met matige tot ernstige plaque-psoriasis. Op het EADV-congres in Madrid zijn…
  - 12 Oct 19, 12:44pm -
 • Nederlandse soa-specialist pleit voor snellere diagnostiek
  Het is belangrijk om tijdig een soa-diagnose te stellen, zowel uit prognostisch patiëntenperspectief als in het algemeen belang. Dat zei dr. Henry de Vries van GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC deze week op het EADV-congres in Madrid. De Vries is d…
  - 12 Oct 19, 12:42pm -
 • Snoep en gebak triggeren acne
  Het eten van snoep, gebak en ongezond voedsel heeft een negatief effect op acne. Tabak, dat een potentiële acne-trigger zou zijn, heeft er daarentegen weinig invloed op. Dit blijkt uit nieuw Frans onderzoek dat deze week op het EADV-congres in Madri…
  - 12 Oct 19, 12:40pm -
 • Driekwart van de psoriasispatiënten kampt met angst
  In de acute fase van psoriasis heeft meer dan driekwart van de patiënten (77%) te kampen met angst of een angststoornis. Dat blijkt uit Duits onderzoek dat deze week op het congres van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) in Mad…
  - 12 Oct 19, 12:38pm -

FysioNieuws

 • Ondersteunende maatregelen aan zorgaanbieders door zorgverzekeraars tijdens COV19-crisis
  Zorgverzekeraars willen zich ervoor inzetten om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht van zorgverzekeraars vanzelfsprekend uit naar die zorgaanbieders, die direct betrokke…
  - 15 days ago 25 Mar 20, 10:16pm -
 • Gratis videobellen via MijnZorgApp
  In deze bijzondere tijd is het voor de gezondheidssector extra uitdagend om alle patiënten van dienst te kunnen zijn. eHealth oplossingen zijn nu belangrijker dan ooit. Met MijnZorgApp is het sinds kort mogelijk om via videobellen je patiënt ook op…
  - 16 days ago 25 Mar 20, 4:03am -
 • Fysiotherapiewebsite schiet fysiotherapeuten te hulp met online intake #spon
  Fysiotherapiewebsite Hierhebikpijn.nl heeft per direct besloten haar online diensten gratis ter beschikking te stellen aan alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. De website heeft een geavanceerd systeem dat fysiotherapeuten helpt bij het ‘diagn…
  - 16 days ago 24 Mar 20, 4:59am -
 • Fysiotherapiewebsite schiet fysiotherapeuten te hulp met online intake
  Fysiotherapiewebsite Hierhebikpijn.nl heeft per direct besloten haar online diensten gratis ter beschikking te stellen aan alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. De website heeft een geavanceerd systeem dat fysiotherapeuten helpt bij het ‘diagn…
  - 16 days ago 24 Mar 20, 4:59am -
 • Zorgverzekeraars en beroepsgroepen maken samen afspraken over paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis
  Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voo…
  - 20 days ago 20 Mar 20, 6:15pm -
 • Kostenonderzoek paramedische zorg afgerond
  In juni 2019 zijn door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, d…
  - 21 days ago 19 Mar 20, 5:45pm -
 • Artificiële intelligentie bij opsporing gewrichtsontstekingen
  Kan artificiële intelligentie (AI) helpen om subtiele veranderingen in de gewrichten op te merken op MRI-beelden van patiënten met reumatoïde artritis? Die vraag gaan Leidse wetenschappers beantwoorden dankzij een subsidie van de Nederlandse Organ…
  - 29 days ago 11 Mar 20, 1:13pm -
 • Leiderschap van een praktijkmanager
  “Werken als een team (together everyone achieves better) gaat over weten wat je samen wil bereiken, door doelen na te streven, door elkaar te begrijpen en het hebben van een gezamenlijke passie. Over een missie, visie en de route daarnaartoe. Het m…
  - 34 days ago 6 Mar 20, 4:00pm -
 • Kamervragen en antwoorden over de vergoeding van fysiotherapie bij COPD
  Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de vergoeding van fysiotherapie bij chronische COPD (2020Z00415) 1. Bent u op de hoogte van het feit dat de vergoeding van fysiotherapie voor patiënten met chronische Chronische Obstruct…
  - 65 days ago 4 Feb 20, 5:01pm -
 • Meer zorggebruik na een hersenaandoening
  Hersenaandoeningen hebben een grote impact op de patiënten die eraan lijden, zowel op de korte als lange termijn. Algehele achteruitgang is een probleem waarmee zij vaker bij de huisartsenpraktijk komen dan andere patiënten, evenals letsel door een…
  - 78 days ago 22 Jan 20, 2:06pm -

Mens en Gezondheid

 • De geneeskracht van gugul of Indiase mirre
  Gugul is al 2500 jaar een medicijn in India en wordt ook Indiase mirre genoemd. Tegenwoordig wordt het voornamelijk aangewend voor de bestrijding van…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 2:26pm -
 • Risicofactoren suikerziekte type II
  Er bestaan verschillende vormen van suikerziekte, ook wel diabetes genoemd. De meest voorkomende vorm is diabetes type II. Hierbij wordt er niet voldo…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 2:05pm -
 • De geneeskracht van de bittere oranje-appelboom
  De vruchten van deze boom vallen onder de citrusvruchten maar ze zijn zo bitter dat ze nauwelijks door iemand gegeten worden. Er wordt wel marmelade v…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 1:54pm -
 • Winteractiviteiten voor kinderen
  Brrr… het wordt weer koud buiten! Maar ook in de winter zijn er genoeg spelletjes en activiteiten te doen voor kinderen. Juist in de winter gebeuren…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 11:47am -
 • Wat te doen tegen emotionele eetbuien? Tips tegen vreetbuien
  Emotioneel eten is een vaak voorkomende kwaal in de stresserende moderne samenleving. Door de vrij hoge sociale druk die ons opgelegd wordt, komen we…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 10:52am -
 • Flesvoeding vs. Borstvoeding
  In het begin van het leven van een kleintje is de enige keuze die qua voeding hoeft te maken, die voor borst- of flesvoeding. Toch blijkt dit in de pr…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 9:06am -
 • Wat mag je wel en niet eten bij poliepen in je darmen?
  Poliepen of divertikels zijn meestal kleine uitstulpingen in de wand van je darmen en dan vooral in het laatste gedeelte van je dikke darm. Darmpoliep…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 8:47am -
 • Roken, meeroken én roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  Vroeger stonden ruimtes vaak blauw, tegenwoordig mag er in openbare ruimtes niet meer gerookt worden. Fijn voor mensen die niet roken en vrouwen die e…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 6:17am -
 • De geneeskracht van IJslands mos
  Heesheid kun je genezen met IJslands mosthee. IJslands mos is een geneeskruid zonder bijwerkingen. Het wordt in noordelijke streken gegeten door het t…   Lees het originele artikel
  - 9 Jan 13, 6:16pm -
 • De geneeskracht van stinkende gouwe
  Vroeger dacht men dat de messias de kop van een slang had verpletterd. Uit het bloed wat hierdoor ontstond groeide de stinkende gouwe. Het roodgele me…   Lees het originele artikel
  - 9 Jan 13, 6:15pm -