x

Nog veel potentieel om doorlooptijd strafrechtketen te verbeteren


Voor strafrechthandhaving is naadloze en effectieve informatie-uitwisseling tussen OM, politie en rechtbank essentieel. Maar de onafhankelijke positie van deze strafrechtorganisaties en hun verschillende, soms tegenstrijdige, prestatiedoelstellingen staan afstemming soms behoorlijk in de weg. Bedrijfskundige Aline Seepma analyseerde het ketenmanagement binnen het Nederlandse strafrecht. Zij concludeert dat er nog veel onbenutte mogelijkheden zijn om de planning, doorlooptijd en capaciteit te verbeteren. Seepma promoveert op 2 juli aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het originele artikel