x

Zorginstituut kijkt versneld naar vergoeding nazorg bij COVID-19


Het Zorginstituut brengt versneld advies uit over de vergoeding van nazorg en ondersteuning voor revaliderende COVID-patiënten. Ook de vergoeding pneumokokkenvaccinatie voor genezen COVID-19-patiënten die tot een risicogroep behoren wordt op verzoek van het ministerie van VWS versneld beoordeeld. Bij een positief advies wordt vergoeding uit het basispakket mogelijk.
Lees het originele artikel