x

10 jaar Hartrevalidatie in het BovenIJ


Na een infarct, hartoperatie of dotterbehandeling kan hartrevalidatie ervoor zorgen dat het risico op nieuwe aandoeningen veel kleiner wordt. In het BovenIJ ziekenhuis werkt het hartrevalidatieteam al 10 jaar intensief samen om nieuwe hartproblemen bij hartpatienten te helpen voorkomen.
Lees het originele artikel