x

Administratieve lasten leiden tot toenemende druk op specialisten


De ontevredenheid over de werkdruk van medisch specialisten en aios is de afgelopen twee jaar toegenomen van gemiddeld 26 naar 30 procent. Vooral de regeldruk en administratieve lasten zijn van invloed op de werkdruk. Daarnaast spelen de hoeveelheid taken en patiënten die specialisten in de beschikbare tijd moeten uitvoeren of behandelen en belangrijke rol.

Lees het originele artikel