x

Adviezen Van Rijn raken RUG hard


De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van de alfa-, gamma- en medische opleidingen. Uit de bijlage bij het rapport blijkt dat de netto korting voor de RUG ongeveer 9 miljoen euro structureel per jaar bedraagt.

Lees het originele artikel