x

Artsen maken actieplan voor meer artsen buiten ziekenhuis


Artsen die buiten de muren van het ziekenhuis werken, hebben het actieplan ‘Meer extramurale artsen’ opgesteld. Daarmee willen onder meer verslavingsartsen, bedrijfsartsen en specialisten ouderengeneeskunde de tekorten in eigen gelederen tegengaan.

Lees het originele artikel