x

Beantwoording vragen over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU


Ministers Kaag (BZ) en Van Ark (Medische Zorg en Sport) beantwoorden vragen over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU. De vragen zijn  gesteld door de Tweede Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Bisschop (SGP). 
 
Lees het originele artikel