Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Aanbiedingsbrief bij de jaarplanning Kamercommissie VWS 2018


Aanbiedingsbrief van minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij de jaarplanning Kamercommissie VWS 2018.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op kamervragen over de inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen


Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een uitstelbrief over de inzet van magistrale apotheekbereidingen in taperingstrips als middel om medicatie op verantwoorde wijze af te bouwen.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op kamervragen over vroege selectie en prestatiedruk bij jonge sporters


Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een uitstelbrief over vroege selectie en prestatiedruk bij jonge sporters.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstel beantwoording Kamervragen over uitzending over bacteriofagen


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over de uitzending van Hart van Nederland over bacteriofagen.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over gezinshuizen


Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij meer tijd nodig heeft om de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) te beantwoorden. De vragen gaan over gezinshuizen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over besteding extra middelen topsport


Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) legt in deze brief uit hoe de € 10 miljoen die het kabinet per jaar extra in de Nederlandse topsport investeert, wordt ingezet.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Crisisbedden bestaan niet meer’


Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) over het bericht ‘Crisisbedden bestaan niet meer’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport Commissie Transparantie en Tijdigheid


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op het rapport Commissie Transparantie en Tijdigheid
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over de sluiting van de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer op verzoek van lid Hijink (SP) over de ontwikkelingen op het gebied van de ziekenhuiszorg in Hengelo.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over de herregistratie in het BIG-register voor profielartsen


Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van het lid Ellemeet (GL) over de herregistratie in het BIG-register voor profielartsen.
 
Lees het originele artikel