Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Bijlage bij antwoord 23 – VSO Toelichting tarieven pgb


 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over toelichting tarieven pgb


Minister De Jonge beantwoordt vragen die zijn gesteld in het VSO Toelichting tarieven pgb.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over kostenoverzicht PGB 2.0 systeem


Minister De Jonge beantwoordt vragen die gesteld zijn in het VSO Kostenoverzicht PGB2.0-systeem.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Kaderwetevaluatie Zorginstituut


Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over Kaderwetevaluatie Zorginstituut.
 
Lees het originele artikel

x

Kaderwetevaluatie Zorginstituut Nederland 2019


Kaderwetevaluatie Zorginstituut Nederland 2019.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbieding memorie van antwoord wijziging Wet geneesmiddelenprijzen (aanpassing referentielanden)


Minister Bruins stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.
 
Lees het originele artikel

x

Memorie van antwoord wijziging Wet geneesmiddelenprijzen (aanpassing referentielanden)


Minister Bruins beantwoordt vragen over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over voorwaardelijke toelating Spinraza


Minister Bruins beantwoordt vragen over de voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Update Spinraza


Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de voorbereiding van het voorwaardelijke toelatingstraject van Spinraza.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen


Minister Bruins beschrijft hoe hij invulling geeft aan de voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket.
 
Lees het originele artikel