Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Uitstelbrief op Kamervragen over sluiting afdelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over de sluiting van afdelingen van het Gelre Ziekenhuis Zutphen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Dijk (SP) heeft de vragen gesteld.Uitstelbrief op Kamervragen over sluiting afdelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Eerste en Tweede Kamer over besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESC. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. RKamerbrief over Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief prijsonderhandelingen Trodelvy


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief betreffende de prijsonderhandelingen van Trodelvy. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief prijsonderhandelingen Trodelvy
 
Lees het originele artikel

x

Nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023


Nota van wijziging van enkele wetten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met reactie op brief Stichting Japanse Ereschulden over Backpay-regeling weduwen


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van Stichting Japanse Ereschulden over de Backpay-regeling voor weduwen. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft om de reactie van de minister gevraagd.
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Binnenlopen met bejaarden’


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Binnenlopen met bejaarden’. Het Tweede Kamerlid Hijink (SP) heeft deze vragen gesteld.Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Binnenlopen met bejaarden’
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027


Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de concept beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027 aanKamerbrief beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027


Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de concept beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027 aanKamerbrief beleidsregel subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief aanbieding conceptregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wkkgz in verband met de Wet kwaliteitsregistraties zorg


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over aanbieding conceptregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wkkgz in verband met de Wet kwaliteitsregistraties zorgKamerbrief aanbieding conceptregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wkkgz in verband met de Wet kwaliteitsregistraties zorg
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Derde voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het derde en laatste voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek.
 
Lees het originele artikel