Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Aanbiedingsbrief Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken


Minister De Jonge stuurt mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Kamer een Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging


Minister de Jonge biedt de Tweede Kamer Wijziging van de Subsidieregeling Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging aan
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Vertrouwelijke inzage vaccinportefeuille 2022-2023 en hoofdelementen nieuw contract BionTech/Pfizer


Minister de Jonge informeert de Eerste en Tweede Kamer over Vertrouwelijke inzage vaccinportefeuille 2022-2023 en hoofdelementen nieuw contract BionTech/PfizerDeze brief is naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over vertrouwelijke inzage vaccinportefeuille 2022-2023 en hoofdelementen nieuw contract BionTech/Pfizer


Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de vertrouwelijke inzage in het vaccinportefeuille 2022-2023 en in de hoofdelementen van een nieuw contract met BionTech/Pfizer. Deze brief is naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstel inzake Facultatieve protocollen mensenrechtenverdragen


Minister van Ark stuurt de Eerste Kamer een uitstelbrief inzake Facultatieve protocollen mensenrechtenverdragen
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Vaccineer zo snel mogelijk ook in armere landen om mutaties te voorkomen’


Minister de Jonge beantwoordt vragen over het bericht ‘Vaccineer zo snel mogelijk ook in armere landen om mutaties te voorkomen’
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Vaccineer zo snel mogelijk ook in armere landen om mutaties te voorkomen’


Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht ‘Vaccineer zo snel mogelijk ook in armere landen om mutaties te voorkomen’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK,


Minister de Jonge informeert de Tweede Kamer over gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de eigen bijdrage aan het CAK


Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en het beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”


Minister van Ark stuurt de Tweede Kamer het SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”
 
Lees het originele artikel