Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief reactie motie Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (35651, nr. 11)


Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer reactie motie Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (35651, nr. 11)
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over veiligheidsbeleving jeugdzorg met verblijf


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) beantwoordt vragen over het onderzoek naar veiligheidsbeleving jeugdzorg met verblijf. De vragen zijn van verschillende fracties van de Vaste Commissie van VWS. 
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief iover de kabinetspositie ten opzichte van het WK Voetbal in Qatar


Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de kabinetspositie ten opzichte van het WK Voetbal en de mensenrechtensituatie in Qatar.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief met hun visie op het stelsel van jeugdzorg en hervormingen van het stelsel die volgens de bewindspersonen nodig zijn. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. 
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over nieuwe werkwijze advisering herhaalprik en besluit zomercampagne vaccinatie COVID-19


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nieuwe werkwijze advisering herhaalprik en besluit zomercampagne vaccinatie COVID-19
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met verslag onderdeel Sport OJCS-Raad EU 4 april 2022


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het verslag op het onderdeel Sport van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS) van de Europese Unie van 4 april 2022.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens later komen dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de veiligheid van trapliften


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de veiligheid van trapliften
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over het voldoen aan inreisregels van andere landen rondom corona


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Paulusma (D66) over het voldoen aan inreisregels van andere landen rondom corona
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de afspraken tussen de beroepsorganisaties en zorgverzekeraars uit het multidisciplinair document ‘Afbouwen antidepressiva (SSRI’s & SNRI’s)


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen van de leden Paulusma (D66) en Den Haan (Fractie Den Haan) over de afspraken tussen de beroepsorganisaties en zorgverzekeraars uit het multidisciplinair document ‘Afbouwen antidepressiva (SSRI’s & SNRI’s) later komen dan gebruikelijk
 
Lees het originele artikel