Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken


Minister Kuipers (VWS) en Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Beleidsvisie seksuele gezondheid


Minister Kuipers (VWS) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer een brief over Beleidsvisie seksuele gezondheid
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op de Kamervragen over oversterfte en vaccinaties


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op de Kamervragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over oversterfte en vaccinaties.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording vragen inzake het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorg


Minister Kuipers (VWS) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen van het lid Van Hattem (PVV) inzake het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorg.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG


Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer een ontwerp-Besluit aan om het Besluit periodieke registratie Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog. 
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over bericht apneu-apparaten Philips


Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht ‘Opnieuw problemen bij Philips: sommige maskers gevaarlijk voor mensen met pacemakers’. Dit gaat over problemen met adem- en slaapapneuapparaten. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Tielen (VVD).
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over bericht dat bij vrouwen met borstimplantaten nieuwe vormen van kanker zijn gevonden


Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht dat bij vrouwen met borstimplantaten nieuwe vormen van kanker zijn gevonden. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Agema (PVV).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over integrale visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de visie op mantelzorg in relatie tot informele zorg. 
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over beleidsreactie beweegadvies 0-4 jarigen Gezondheidsraad


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een beleidsreactie over het beweegadvies 0-4 jarigen van de Gezondheidsraad
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over European Paralympic Championships 2023


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over European Paralympic Championships 2023
 
Lees het originele artikel