Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief met verslag schriftelijk overleg voorhang besluiten ambulante dwangzorg


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het verslag schriftelijk overleg voorhang besluiten ambulante dwangzorg.
 
Lees het originele artikel

x

Commissiebrief over ontwerpbesluiten gedwongen zorg


Minister De Jonge (VWS) stuurt een Commissiebrief aan de Eerste Kamer over ontwerpbesluiten gedwongen zorg.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het kapitaalrecord voor medische bedrijven alweer gebroken is


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt mede namens de minister van Economische Zaken de vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over het bericht dat het kapitaalrecord voor medische bedrijven alweer gebroken is.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Regionale aanpak griep ROAZ


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert mede namens de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer over Regionale aanpak griep ROAZ.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over vestigen DAEB voor training en opleiding voor keuzehulpgesprekken en het centrale informatiepunt


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert over het vestigen Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor training en opleiding voor keuzehulpgesprekken en het centrale informatiepunt.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Voorhang experiment ELV-verblijf


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede kamer over Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Voorhang experiment ELV-verblijf.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met reactie op onderzoek medicijnverspilling


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het onderzoek dat is gedaan naar medicijnverspilling.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg.
 
Lees het originele artikel