Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Aanbiedingsbrief bij Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) bevolkingsonderzoek darmkanker uitslagen


Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij VSO over niet-verstuurde uitslagen van tests van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) 1259/2013, Gedelegeerde verordening 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013.
 
Lees het originele artikel

x

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën


 
Lees het originele artikel

x

Jaarlijkse rapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda süicidepreventie


 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over suïcidepreventie


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe de in het regeerakkoord afgesproken intensivering van suïcidepreventie vorm krijgt. Ook gaat hij in op de landelijke suïcidecijfers over 2017 en op de voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stelt de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over maternale kinkhoestvaccinatie


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het advies om zwangeren te vaccineren tegen kinkhoest.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over aanbieden rotavirusvaccinatie aan risicogroepen


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad om in ieder geval risicogroepen te vaccineren tegen het rotavirus.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over uitbreiding maatregelen meningokokkenziekte


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitbreiding van de maatregelen tegen de meningokokkenziekte.
 
Lees het originele artikel

x

Uitbreiding maatregelen meningokokkenziekte


 
Lees het originele artikel