Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen


Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met reactie op het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017-2018’


Minister Bruins stuurt het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017-2018’ met een reactie naar de Tweede Kamer.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over appreciatiebrief studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen


Minister Bruins stuurt een appreciatiebrief over studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘800.000 Nederlanders kregen kanker, na ‘genezing’ houden zij problemen’


Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht ‘800.000 Nederlanders kregen kanker, na ‘genezing’ houden zij problemen’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over wijziging van de subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015-2019


Minister De Jonge stuurt de conceptregeling over wijziging van de subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur aan de Tweede Kamer.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over woonvormen voor dementerenden


Minister De Jonge beantwoordt de vragen over woonvormen voor dementerenden.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek


Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten meer tijd nodig te hebben om de vragen over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek te beantwoorden.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid


Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over kwartiermaker transgenderzorg


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt zijn reactie op de vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Advies kwartiermaker transgenderzorg.
 
Lees het originele artikel

x

Reactie op vragen over Advies kwartiermaker transgenderzorg


Beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Advies kwartiermaker transgenderzorg.
 
Lees het originele artikel