Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts


Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.Kamerbrief over stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’


Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het rapport ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050 – Vooruitblik Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024’ van het RIVM. Kamerbrief over vooruitblik op Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 ‘Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050’
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023


Minister Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs. Zij sturen de Monitor mee met de Kamerbrief.Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zorg en ondersteuning aan Donny M in het straf zorg en sociaal domein


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’ van Toezicht Sociaal Domein (TSD). Het rapport gaat over de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino. De Tweede Kamer had het rapport op 8 juni 2023 ontvangen.Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zorg en ondersteuning aan Donny M in het straf zorg en sociaal domein
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over SO inzake transgenderzorg


Kamerbrief over SO inzake transgenderzorg
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over handhaving online verkoopverbod vapes


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de handhaving van het online verkoopverbod op vapes. Het Tweede Kamerlid Mohandis (PvdA) heeft deze vragen gesteld.Antwoorden op Kamervragen over handhaving online verkoopverbod vapes
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op de vragen van het lid Dijk (SP) over de overname van Tandartspraktijk Kennemerland door een Deens private-equityhuis


Antwoorden op de vragen van het lid Dijk (SP) over de overname van Tandartspraktijk Kennemerland door een Deens private-equityhuis
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief einde subsidie niet reanimeren-penning


Minister Kuipers (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de subsidie aan Patiëntenfederatie Nederland voor het uitgeven van de niet reanimeren-penning eind 2024 stopt.Kamerbrief einde subsidie niet reanimeren-penning
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief voortgang Integraal Zorgakkoord: bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking


Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de toepassing en manier van implementatie van een nieuwe betaaltitel voor de bekostiging van domeinoverstijgende en sectoroverstijgende afstemming door aanbieders van zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet. Deze betaaltitel stelt zorgverzekeraars in staat om samen met gemeenten patiëntengroepsgebonden activiteiten van samenwerkingsverbanden van zorg- en welzijnsaanbieders te bekostigen.Kamerbrief voortgang Integraal Zorgakkoord: bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over formele EU Gezondheidsraad 30 november 2023


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de formele Europese Gezondheidsraad van 30 november 2023. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA en SP hebben deze vragen gesteld.Antwoorden op Kamervragen over formele EU Gezondheidsraad 30 november 2023
 
Lees het originele artikel