Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Beantwoording Kamervragen over bericht dat in Nederland steeds vaker zware pijnstillers worden voorgeschreven


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van Kamerlid Dijkstra (D66) over het bericht dat in Nederland steeds vaker zware pijnstillers worden voorgeschreven.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbiedingsbrief bij de geannoteerde agenda voor de informele EU-Jeugdraad


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de informele EU-Jeugdraad van 3 september in Wenen. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden


Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het bericht in de Groene Amsterdammer over de behandeling van Bulgaars personeel door zorgbedrijf “Care4you”.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Trillende handen aan het bed’ (uitbuiting in de thuiszorg)


Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Van Dijk (PvdA) over het artikel ‘Trillende handen aan het bed’ (uitbuiting in de thuiszorg).
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is


Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties bij thuiszorginstellingen


Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties bij thuiszorginstellingen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen


Uitstelbrief van minister De Jonge (VWS) op vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Hijink (SP) over het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over de brandbrief van de FNV over de ambulancezorg


Uitstelbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de Kamervragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over de brandbrief van de FNV over de ambulancezorg.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbiedingsbrief over ongewijzigd laten verplicht eigen risico zorgverzekering tot en met 2021


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de Zorgverzekeringswet. Het gaat hier om het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over vergoeding daratumumab


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat het geneesmiddel daratumumab wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat hierbij om 2 specifieke behandelingen met daratumumab.
 
Lees het originele artikel