Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over voortgang e-health en zorgvernieuwing


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van e-health en de vernieuwing van de zorg.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Schriftelijk Overleg (SO) inzake Kabinetsreactie Commissie Transparantie en Tijdigheid


Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van de fracties van de VVD, het CDA, D66 en de SP naar aanleiding van het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over zijn brief van 19 februari 2018 inzake de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan


Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over vieze endoscopen in ziekenhuizen


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Gerbrands PVV niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gingen over vieze endoscopen in ziekenhuizen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de afspraken het hulpmiddelenbeleid ‘veranderagenda’ inzake knelpunten bij Wmo-hulpmiddelen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over maatwerk in de Wlz-zorg thuis


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over maatwerk in de Wlz-zorg thuis.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over status vergoeding eculizumab, ribociclib en atezolizumab


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de geneesmiddelen:
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat Franse investeerder een Nederlands zorgbedrijf koopt


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer dat de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De vragen gaan over het bericht dat de Franse investeerder Orpea een Nederlands zorgbedrijf met omstreden managementteam koopt.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over klachten na door de zorgverzekering afgedwongen overstap van medicijn


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De vragen gaan over het grote aantal patiënten dat klachten ervaart na de door de zorgverzekering afgedwongen overstap van medicijn.
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over de eendenhouderij en vogelgriep


Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ouwehand en Arissen (beiden PvdD) over de gevoeligheid van de eendenhouderij voor vogelpest.
 
Lees het originele artikel