Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over extra tabakswinkels


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over samenwerking tussen retailers en de tabaksindustrie om extra tabakswinkels te openen later komen dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over artikel Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerlen


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het artikel ‘Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerlen, 23 aanhoudingen’. Het Tweede Kamerlid Sneller (D66) heeft de vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp en opbouw alternatieven


Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over het uitvoeringsplan af- en ombouw gesloten jeugdhulp en opbouw alternatieven.
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over bericht mogelijke onzuivere besluitvorming kinderhartcentra


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat er sprake zou zijn van ‘onzuivere besluitvorming’ in de strijd om de kinderhartcentra. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over verandering van regels voor het medisch eigen risico


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga), over verandering van regels voor het medisch eigen risico, later komen dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over beantwoording toezeggingen en openstaande vragen n.a.v. Debat Mondkkapjesdeal 21-12-2022


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording toezeggingen en openstaande vragen n.a.v. Debat Mondkkapjesdeal 21-12-2022
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over het artikel ‘Thijs Zonneveld: “Alleen een topsporter voor de klas is niet genoeg”


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op de vragen van het lid Heerema (VVD) over het artikel ‘Thijs Zonneveld: “Alleen een topsporter voor de klas is niet genoeg”’.
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over een naderend ‘medicijninfarct’


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over een naderend ‘medicijninfarct’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over bevindingen NZa m.b.t. Esketamine neusspray


Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over bevindingen NZa m.b.t. Esketamine neusspray.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met stand van zaken onderzoek aanvullende maatregelen tegen krapte op arbeidsmarkt


Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een onderzoek naar aanvullende maatregelen tegen de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
Lees het originele artikel