Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Beantwoording Kamervragen over het onderzoek ‘Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie’


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van Kamerlid Diertens (D66) over het onderzoek ‘Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie’.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de kindergeneeskunde en verloskunde afdeling van het Scheper ziekenhuis tijdelijk sluiten


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat de kindergeneeskunde – en verloskunde afdeling van het Scheper ziekenhuis tijdelijk sluiten.
 
Lees het originele artikel

x

Brief met correctie antwoorden op Kamervragen over Ontwerpbegroting VWS 2018


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft de Kamer een correctie op de antwoorden van 23 oktober 2017 over de Ontwerpbegroting VWS 2018.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over personenalarmering


Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het in rekening brengen van kosten bij het (veelvuldig) gebruik van alarmeringen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met reactie over Uitkeringsregeling Backpay


Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt zijn reactie op de vragen van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het betreft de begrotingsbehandeling over de afhandeling van de Uitkeringsregeling Backpay.
 
Lees het originele artikel

x

Commissiebrief stand van zaken onderzoek naar forensisch medische expertise voor kinderen


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in verband met het onderzoek naar forensisch medische expertise voor kinderen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over de beschikbaarheid van het geneesmiddel Spinraza (nusinersen)


Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de beschikbaarheid van het geneesmiddel Spinraza (nusinersen).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief betreft overleg tarieven Wmo-dienstverlening regiegroep monitoring Wmo-aanbestedingen


Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de tarieven Wmo-dienstverlening regiegroep monitoring Wmo-aanbestedingen.
 
Lees het originele artikel