Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek


Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer, conform artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die zij van plan is te geven op grond van artikel 7 van de Wmg aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook voldoet minister Helder (VWS) aan de toezegging aan het lid Westerveld (GroenLinks-PvdA) tijdens het commissiedebat ggz/suïcidepreventie van 11 april 2024 om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het verkennend gesprek waarbij zij in gaat op de bekostiging van het verkennend gesprek en het uitsluiten van het verplicht eigen risico. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.Kamerbrief over voorhangbrief aanwijzing prestatie verkennend gesprek
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen voor volgen onderwijs


Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over de vergoeding van medische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks-PvdA) heeft deze vragen gesteld.Antwoorden op Kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen voor volgen onderwijs
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over wettelijk bezoldigingsmaximum door Stichting Sanquin Bloedvoorziening


Minister Dijkstra (Medische Zorg) reageert op een brief van de heer K.G. van 11 april 2024. De heer K.G. vraagt aandacht voor de hoge salarissen van de directeuren bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Deze liggen boven het bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens (WNT). Kamerbrief over wettelijk bezoldigingsmaximum door Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over de vergoeding van reconstructieoperaties bij besneden vrouwen


Minister Dijkstra (Medische Zorg) geeft antwoord op vragen over de vergoeding van reconstructieoperaties bij besneden vrouwen. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft de vragen gesteld.Antwoorden op Kamervragen over de vergoeding van reconstructieoperaties bij besneden vrouwen
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over bericht doden door levensgevaarlijke kruiden


Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht ‘3 doden door “soms levensgevaarlijke kruiden”, RIVM waarschuwt’. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Tielen (VVD). Antwoorden op Kamervragen over bericht doden door levensgevaarlijke kruiden
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly


Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de inzet van Nederland bij de 77e World Health Assembly (WHA), de jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), te Genève. Kamerbrief over inzet van Nederland voor de 77e World Health Assembly
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw


Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2025. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen


Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen.Kamerbrief over voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025


Kamerbrief over Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2025
 
Lees het originele artikel

x

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Valkenburgse raad bezorgd om sluiting mosaqua’


Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Valkenburgse raad bezorgd om sluiting mosaqua’. Het Tweede Kamerlid Mohandis (GroenLinks-PvdA) heeft de vragen gesteld.Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Valkenburgse raad bezorgd om sluiting mosaqua’
 
Lees het originele artikel