Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid


Minister Bruins en minister Schouten sturen een brief aan de Tweede Kamer over de eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbieding advies Nederlandse Sportraad over vergroten maatschappelijke opbrengst sportevenementen


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het advies ‘Nederland evenementenland?’ aan van de Nederlandse Sportraad.
 
Lees het originele artikel

x

Commissiebrief verzoek om reactie op bericht NOS.nl ‘Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’


Minister De Jonge geeft zijn reactie, op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid en Welzijn, op het bericht NOS.nl ‘Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over wegmengen van fipronil in producten


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het wegmengen van fipronil in producten van eieren en eiproducten.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht dat in nieuwe spotjes zwijgen over dat het niet-registreren van een keuze wordt vastgelegd als ‘geen bezwaar’


Minister Bruins schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. Het Kamerlid stelde vragen over het bericht dat in nieuwe spotjes zwijgen over dat het niet-registreren van een keuze wordt vastgelegd als ‘geen bezwaar’.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over 2 artikelen over zelfbeschadiging


Minister De Jonge stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over 2 artikelen over zelfmoord en zelfbeschadiging. ‘Molly Russell’s father: cutting, biting, burning — my daughter was shown it all on social media’ en ‘You have amazing ability, Damian Hinds tells tech chiefs — now use it to do good’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over voortzetting behandeling wetsvoorstel wijziging Wmg VTO


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer informatie over de voortzetting van de behandeling wetsvoorstel inzake Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over RIVM-rapport Blootstelling van consumenten aan chroom-6


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Blootstelling van consumenten aan chroom-6’.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief met Rapport: ‘De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker?’


Minister Schouten en minister Bruins sturen de Tweede Kamer het rapport Rapport: ‘De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker?’ Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over de monitor Hulpmiddelenzorg


Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de monitor Hulpmiddelenzorg.
 
Lees het originele artikel