Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Kamerbrief over gewasbescherming


Minister Schouten laat in een brief weten hoe zij invulling geeft aan verschillende toezeggingen die zij in de Tweede Kamer heeft gedaan over gewasbescherming. Daarnaast geeft zij informatie over een audit (controle) door de Europese Commissie over de implementatie (invoering) van een Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van pesticiden (bestrijdingsmiddelen).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Leefstijlpreventie


Staatssecretaris Blokhuis stuurt het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Leefstijlpreventie
 
Lees het originele artikel

x

Verzamelbrief acute zorg


Minister van Ark stuurt een brief over de stand van zaken van uitvoering van een aantal toezeggingen over acute zorg, waaronder de Wet ambulancezorgvoorzieningen.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Uitvoering motie Marijnissen: uitwerking plan Nederland meer in beweging te krijgen


Minister van Ark en staatssecretaris Blokhuis sturen een brief over de uitvoering van de motie van het Tweede-Kamerlid Marijnissen (SP). De brief bevat een uitwerking van een plan om de Nederlandse bevolking meer te laten bewegen.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’


Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Wörsdörfer (VVD).
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Geen voetbalwedstrijden voor jonge asielzoekers door strenge FIFA-regels’


Minister van Ark beantwoordt vragen over het bericht ‘Geen voetbalwedstrijden voor jonge asielzoekers door strenge FIFA-regels’. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Diertens (D66)
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over de slechte toegankelijkheid van huisartsenspoedzorg in Noordoost-Groningen


Minister van Ark beantwoordt vragen over de slechte toegankelijkheid van huisartsenspoedzorg in Noordoost-Groningen
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over opleidingsvergoedingen voor transfers van vrouwenvoetballers


Minister Van Ark beantwoordt vragen over opleidingsvergoedingen voor transfers van vrouwenvoetballers.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht meer dan een applaus voor de kraamzorg


Minister Van Ark beantwoordt vragen over het bericht “Meer dan een applaus voor de kraamzorg”. 
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief Stand van zaken rondom de aangenomen motie Wilders (25295-625)


Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over Stand van zaken rondom de aangenomen motie Wilders (25295-625)
 
Lees het originele artikel