Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Beantwoording Kamervragen over de fusieperikelen tussen het streekziekenhuis SKB en het Slingeland ziekenhuis


Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over de fusieperikelen tussen het streekziekenhuis SKB en het Slingeland ziekenhuis.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘SKB blaast fusie met Slingeland af’


Minister Van Rijn beantwoordt vragen over het bericht dat de fusie tussen Slingeland en Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) niet door zou gaan. 
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio


Minister Van Rijn beantwoordt vragen over continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over berichten ‘Regio wil hulp minister bij ziekenhuissoap’ en ‘Nieuwe aflevering in ziekenhuissoap: vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht’


Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over berichten ‘Regio wil hulp minister bij ziekenhuissoap’ en ‘Nieuwe aflevering in ziekenhuissoap: vertrouwen opgezegd in Raad van Toezicht’.
 
Lees het originele artikel

x

Brief over Stand van zaken COVID-19 bij nertsenbedrijven


Minister Hugo de Jonge en minister Carola Schouten informeren de Tweede Kamer over drie nieuwe met SARS-CoV-2 besmette nertsenbedrijven en een verdenking op een ander nertsbedrijf.
 
Lees het originele artikel

x

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021


Minister Van Rijn biedt het ontwerpbesluit aan om het Besluit zorgverzekering te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering voor het jaar 2021.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over basispakket Zvw 2021


Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over onderwerpen die verband houden met het beoogde basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2021.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief bij de geannoteerde agenda Informele VC EU Sportministers 2 juni 2020


Kamerbrief van minister Van Rijn bij de geannoteerde agenda Informele VC EU Sportministers 2 juni 2020. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over Wlz-zorginkoopkader 2021-2023


Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het nieuwe meerjarige Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over een toename van geweld door verwarde personen


Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis op de Kamervragen ver een toename van geweld door verwarde personen.
 
Lees het originele artikel