x

Bij ’s Heeren Loo wel positief effect Wzd


Het aantal registraties onvrijwillige zorg bij cliënten met probleemgedrag van ‘s Heeren Loo is na de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) afgenomen.

Lees het originele artikel