x

Bredase zorg en welzijn starten leefstijlloket


loket heeft locaties in Amphia en in Breda Zuidoost en is tot en met eind juni 2024 een pilot. De voorbereiding van de pilot is gesubsidieerd vanuit het Bredaas Leefstijlakkoord. De pilot zelf wordt gefinancierd vanuit eigen middelen van deelnemende partners. Wanneer de pilot een succes is, wordt structurele borging onderzocht.

Lees het originele artikel