x

Budget wijkverpleging gaat niet op wegens personeelsgebrek, wat nu?


De totale uitgaven aan wijkverpleging komen steeds verder onder het gereserveerde budgettair kader te liggen. In de meest recente meting liggen de kosten van wijkverpleging 15,3 procent onder budget.

Lees het originele artikel