Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Adviezen zorgverzekeraar over de meest geschikte fysiotherapeut


Omdat er vanuit patiënten (vertegenwoordigers) weerstand bestaat tegenover selectief contracteren, zou vrijblijvend zorgadvies voor verzekerden over een geschikte aanbieder een goede alternatieve methode voor verzekeraars kunnen zijn om verzekerden naar voorkeursaanbieders te leiden. Een aanzienlijk aantal verzekerden staat open voor zorgadvies door hun zorgverzekeraar over een geschikte zorgaanbieder, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel […]

Het bericht Adviezen zorgverzekeraar over de meest geschikte fysiotherapeut verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

NZa waarschuwt voor forse premiestijging


De betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren hun eigen reserves gebruikt om de premies onder de kostprijs te houden. Op de lange termijn is dit niet houdbaar en is de kans groot dat mensen meer premie voor hun zorgverzekering gaan betalen. Dat signaleert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar […]

Het bericht NZa waarschuwt voor forse premiestijging verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Recordaantal overstappers in 2019


In 2019 stapt een recordaantal Nederlanders over naar een andere ziektekostenverzekeraar. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Zorgwijzer.nl onder bijna 2.500 respondenten. Normaal gesproken schommelt het aantal jaarlijkse overstappers rond de miljoen. Maar in 2019 zou het gaan om 1,25 miljoen Nederlanders, zo’n 7,3 procent van de verzekerde bevolking. Oorzaak stijging De oorzaak van […]

Het bericht Recordaantal overstappers in 2019 verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij COPD uit basisverzekering vergoed


Naast de introductie van GLI in het basispakket, wordt vanaf 1 januari 2019 oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren […]

Het bericht Eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij COPD uit basisverzekering vergoed verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Eigen risico blijft komende jaren gelijk


Het eigen risico wordt de komende jaren bevroren op 385 euro. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat dit regelt. De bevriezing van het eigen risico is een afspraak uit het regeerakkoord. Zonder deze wet zou het eigen risico de komende jaren meegroeien met de stijging […]

Het bericht Eigen risico blijft komende jaren gelijk verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering


Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn […]

Het bericht Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Kennis van verzekerden over eigen risico en zorgtoeslag is toegenomen


De kennis van verzekerden over het eigen risico en hun bekendheid met de zorgtoeslag is over de jaren licht toegenomen.  De zorgtoeslag is behalve een bijdrage voor de premie, ook een bijdrage voor het eigen risico. Dit laatste blijken verzekerden vaak niet te weten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het […]

Het bericht Kennis van verzekerden over eigen risico en zorgtoeslag is toegenomen verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

NZa tevreden over zorgverzekeraars, maar aanpak wachttijden en vindbaarheid informatie blijven aandachtspunt


Alle inwoners van Nederland zijn verplicht verzekerd voor ziektekosten. Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat hun verzekerden op tijd goede zorg krijgen tegen een betaalbare prijs. Zij hebben dan ook een spilfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijk rol uitvoeren en publiceert hierover in het Samenvattend rapport […]

Het bericht NZa tevreden over zorgverzekeraars, maar aanpak wachttijden en vindbaarheid informatie blijven aandachtspunt verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Consumenten ervaren minder keuze tussen polissen


Consumenten hebben geen positief beeld van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende zorgpolis en of dat lonend is. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt uit de Zorgmonitor op basis van een representatieve steekproef onder consumenten. ACM doet jaarlijks onderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt. Wat consumenten denken over de mogelijkheden om een passende zorgverzekering […]

Het bericht Consumenten ervaren minder keuze tussen polissen verscheen eerst op FysioVergoedingen.

Lees het originele artikel

x

Kosten fysiotherapie kunnen erg snel oplopen


Fysiotherapie wordt maar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen personen met een chronische aandoeningen krijgen vanaf de 21e behandeling de kosten vergoed. De overige behandelingen komen uit een aanvullende verzekering. Op basis van de fysiotherapie gegevens uit NIVEL Zorgregistraties blijkt dat personen gemiddeld 11 behandelingen nodig hebben. Voor mensen met een chronische aandoening ligt dit […]
Lees het originele artikel