Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

FNV: Veel mensen kunnen niet meer uren werken, of ervaren belemmeringen daarbij


77% van de werknemers geeft aan dat zij niet meer uren kunnen of willen werken. Dit blijkt uit onderzoek van de FNV onder 16.500 leden uit zorg & welzijn, vervoer, onderwijs en andere sectoren. Meer uren werken leidt tot nog meer dagen per week beschikbaar moeten zijn, terwijl dat bijvoorbeeld nauwelijks te combineren is met zorg voor de kinderen. De huidige werkdruk speelt een grote rol. Ook fysiek is het voor veel mensen niet mogelijk om meer uren te werken. Werkgevers en het kabinet stellen meer uren werken voor als oplossing om de personeelstekorten aan te pakken.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: ‘In Nederland werken veel mensen, en werken we langer door dan in veel andere Europese landen. We zijn de afgelopen decennia gemiddeld steeds meer gaan werken. De rek lijkt er uit en je kunt niet nog meer vragen van mensen die nu al overlopen van het werk en veel onbetaald maatschappelijk belangrijk werk verrichten. Natuurlijk moet werk- en taakverdeling tussen mannen en vrouwen gelijker, maar dat is veel meer een herverdelingsvraagstuk.’

Werkgevers willen flexibel roosteren

Eén op de vijf van de respondenten geeft aan, wél meer uren te kunnen en willen werken en daarvoor daadwerkelijk een aanvraag  te hebben ingediend bij de werkgever in de afgelopen vijf jaar. Iets minder dan de helft van de aanvragen (44%) is niet of minimaal gehonoreerd, omdat werkgevers de werknemers in kleine contracten willen houden, zodat ze flexibeler kunnen roosteren. Boufangacha: ‘Met deeltijdloon kunnen mensen vaak niet rondkomen. 20% van de ondervraagden wil wel meer uren maken, maar graag naar een 8-urige werkdag in plaats van diensten van 4 of 6 uur. Of ze willen het overwerk dat ze nu doen, omgezet zien in contracturen. Zeggenschap over werktijden is cruciaal. Aanbod van werk is er genoeg, maar de gaten in de roosters worden nu met uitzendkrachten gevuld.’

De FNV onderzoekt momenteel of er een rechtszaak kan worden aangespannen tegen Arriva, die wél uitzendkrachten inhuurt voor volle werkweken, maar de eigen chauffeurs niet meer uren geeft.

Investeer in personeel

Werk moet aantrekkelijker worden. 19% van de respondenten gaf aan eventueel meer uren te willen werken als het uurloon structureel omhoog gaat. Boufangacha: ‘Werkgevers maken zich nu druk over het gebrek aan personeel, maar hebben dat voor een groot deel zelf veroorzaakt door te weinig te investeren in goed werk. In veel bedrijven is het werk laagbetaald gehouden. Er is bewust gekozen voor allerlei flexconstructies om de mensen maar niet duurzaam te hoeven binden. Waardoor investeren op het gebied van opleiding, perspectief en werkplezier te weinig gebeurde. Besparen op arbeidskosten stond centraal, ook in de publieke sector. De politiek gaf hier alle ruimte voor. Met als gevolg een arbeidsmarkt met te veel banen die niet aantrekkelijk zijn en of niet lang vol te houden zijn.’

De FNV vindt, dat nu eerst flink geïnvesteerd moet worden in het verbeteren van de kwaliteit van werk. Een aantal bedrijven dat enkel kan draaien op goedkoop, flexibel werk zal dan geen plek meer hebben in Nederland. Of zal moeten investeren in innovatie en technologische alternatieven. Het zal dan makkelijker worden om mensen te binden in maatschappelijk belangrijke sectoren als zorg, onderwijs en techniek.

Voltijdsbonus

Boufangacha: ‘De resultaten van het onderzoek laten zien dat de grenzen van nog meer werken bereikt worden; veel mensen kunnen op de huidige arbeidsmarkt niet meer uren werken. Het vraagt dan ook om meer dan kortzichtige en ondoordachte oplossingen als voltijdsbonussen of het importeren van goedkope arbeid. Er is een breder debat nodig over wat voor werk we in Nederland wenselijk vinden. En vooral hoe we zorgen voor goede, gezonde banen waar mensen met plezier werken en niet overspannen van raken.’ 

Extra collega’s

Een groot deel van de ondervraagden werkt al structureel over (46%). Vooral in het onderwijs wordt dit meestal niet beloond. 70% van de onderwijswerknemers geeft aan dat het als normaal wordt ervaren om onbetaald extra te werken buiten de contracturen om. De werkdruk is hoog, zegt bijna 9 op de 10 ondervraagden, want er zijn niet genoeg collega’s om het werk te doen. Een vijfde geeft aan, persé niet meer uren te kunnen maken omdat dat fysiek niet mogelijk is. Werkgevers zijn vaak niet actief en creatief genoeg bij het werven van extra collega’s, geven ondervraagden aan.

Boufangacha: ‘Die collega’s kunnen er wel komen als werkgevers zich ook meer gaan richten op 55 plussers, mensen met een arbeidsbeperking en andere uitkeringsgerechtigden. Dat vraagt om meer maatwerk zoals aangepaste opleidings-, inwerk- en begeleidingsprogramma’s. Alleen moeten de werkgevers daar wel zin in hebben, want dan is er meer mogelijk dan nu.’

*Er namen ruim 11.000 leden deel uit zorg en welzijn, uit personenvervoer namen bijna 3000 leden deel, uit onderwijs ruim 700. De overige respondenten kwamen uit andere sectoren.
Het bericht FNV: Veel mensen kunnen niet meer uren werken, of ervaren belemmeringen daarbij verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Biocartis kondigt succesvolle aandelenuitgifte met voorkeurrecht aan


Bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders hebben volledig ingeschreven op de aandelenuitgifte met voorkeurrecht na succesvolle private plaatsing van Scrips en Backstop Verbintenissen

Biocartis Group NV (de “Vennootschap” of “Biocartis“), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag de succesvolle afsluiting aan van de private plaatsing van scrips (de “Scrips“) aan institutionele investeerders (de “Private Plaatsing van de Scrips“).

Na de Private Plaatsing van de Scrips en de openbare aanbieding van maximaal 33.476.932 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 0,75 (de “Aangeboden Aandelen“) aan bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en houders van een extralegaal voorkeurrecht (het “Voorkeurrecht“) (dergelijke aanbieding, de “Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht“, en samen met de Private Plaatsing van de Scrips, de “Aanbieding“), werd ingeschreven op 75,75% van de Aangeboden Aandelen (waarvan 55,91% in de Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht en 19,84% in de Private Plaatsing van de Scrips). De resterende 24,25% van de Aangeboden Aandelen werd onderschreven door bepaalde nieuwe beleggers krachtens de backstop undertakings beschreven in het prospectus dat is opgesteld in verband met de Aanbieding (het “Prospectus“). Bijgevolg zal op 100% van de Aanbieding worden ingeschreven en zullen alle 33.476.932 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, merkte op:

“We zijn zeer verheugd met deze volledig onderschreven aandelenuitgifte met voorkeurrecht die de sluitsteen vormt van het alomvattende herfinancieringspakket dat we op 1 september 2022 hebben aangekondigd. Samen met de nieuwe converteerbare termijnlening en de nieuwe converteerbare obligaties levert de aandelenuitgifte met voorkeurrecht EUR 66 miljoen aan bruto opbrengsten op, nodig om onze groeistrategie naar winstgevendheid voort te zetten en uit te voeren.“

Op basis van de resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips is er geen netto-opbrengst (na aftrek van de kosten) van de verkoop van Scrips. Aangezien er geen netto-opbrengst is van de Private Plaatsing van de Scrips (na aftrek van de kosten), hebben de houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend bijgevolg geen recht op enige betaling.

De betaling van de gedematerialiseerde Voorkeurrechten, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de notering van de Aangeboden Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zullen naar verwachting plaatsvinden op 2 december 2022. Na deze kapitaalverhoging zal het aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap toenemen van 58.584.631 tot 92.061.563. De Aangeboden Aandelen zullen naar verwachting verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 2 december 2022.

De handel in aandelen van de Vennootschap zal na publicatie van dit persbericht worden hervat.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA“) heeft op 15 november 2022 de Engelstalige versie van het Prospectus goedgekeurd. De goedkeuring door de FSMA impliceert geen oordeel door de FSMA over de geschiktheid en de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips, of over de toestand van de Vennootschap, noch als een goedkeuring van de Vennootschap of van de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips.

KBC Securities NV (de “Underwriter“) treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner van de Aanbieding. Baker McKenzie treedt op als juridisch raadgever van de Vennootschap, en NautaDutilh als juridisch raadgever van de Underwriter.

Aanvullende informatie, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke beperkingen, is hier beschikbaar: https://investors.biocartis.com/en/offering.
Het bericht Biocartis kondigt succesvolle aandelenuitgifte met voorkeurrecht aan verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Een uitweg uit het personeelstekort in de zorg


Het tekort aan verplegend personeel in Nederlands is al enige tijd een probleem en er staan steeds meer vacatures open, die niet kunnen worden vervuld. Sommige landen, als Duitsland openen de deuren voor werknemers met migratie regelingen voor specifieke vakgebieden, maar voor de meesten bestemmingen zijn visa of werkvergunningen vereist.

Over 60.000 vacatures onbezet in de Nederlandse zorg

Veel mensen in Nederland voelen al de gevolgen van het personeelstekort in de zorg. Volgens het advies van de onafhankelijke Adviesraad Migratie zou verruiming van de toegang tot de arbeidsmarkt een eenvoudige manier zijn om het probleem aan te pakken. Terwijl mensen uit niet-Europese landen die in Nederland willen werken een visum moeten aanvragen, is er al een grote groep mensen die in Nederland woont en geen toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Deze bestaat onder andere uit asielzoekers die voordat ze een verblijfsvergunning krijgen niet kunnen werken. Volgens de Adviesraad zou dus een verruiming van toelatingen al kunnen helpen de tekorten te verkleinen.

In hun rapport adviseert de raad bovendien, dat een partnerschap met landen arbeidsmigratie zou kunnen vergemakkelijken, wat het tekort aan geschoolde krachten zou kunnen helpen oplossen. Duitsland en het VK hebben bijvoorbeeld al programma’s om kwalificeerde verpleegkundigen en verzorgenden te werven buiten de Europese Unie. Deze kunnen als voorbeeld dienen, om het inreizen naar Nederland makkelijker en de procedures voor een werkgunning en een visum overzichtelijker te maken. Naar Duits voorbeeld zou aan gekwalificeerde migranten een visum kunnen worden aangeboden, zodat zij werk kunnen gaan zoeken.

Buitenlandse werk voor Nederlanders

Nederlanders en mensen uit andere EU-landen kunnen daarentegen voor veel bestemmingen buiten de EU eenvoudig een reisvergunning of visum aanvragen en in sommige gevallen stages lopen, profiteren van work & travel programma’s of zelfs in beperkte mate arbeid verrichten. Het is bijvoorbeeld met een eTA al toegestaan zakelijke bijeenkomsten in Canada bij te wonen of maximaal 6 maanden te studeren tijdens een semester. Ook zakenreizen naar Australië voor onderhandelingen, vergaderingen of conferenties zijn al met een eVisitor visum toegestaan als reizigers ervoor maximaal drie maanden in het land verblijven. Voor medische opleidingen en studies zijn werkvisa of studievisa vereist.
Het bericht Een uitweg uit het personeelstekort in de zorg verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Mijlpaal: 100.000e scholier leert reanimatie op school 


Het aantal middelbare scholieren dat reanimatieles van de Hartstichting heeft gevolgd, is in de afgelopen 8 jaar opgelopen van 7000 (2013) tot 100.000 (2022). In dezelfde periode is het aantal middelbare scholen dat deze lessen aanbiedt, verviervoudigd. In totaal zijn dit er nu ruim 200. Door leerlingen vanaf 14 jaar bekend te maken met reanimatie, vergroot de kans op overleving bij een hartstilstand.

Tijdens de zogenaamde 6-minutenles van de Hartstichting leren jongeren op school, wat ze moeten doen bij een hartstilstand. Ze oefenen met hun docent alle stappen van het reanimeren en leren een AED bedienen. Onderdeel van het lespakket is een serious game, die de leerlingen kunnen spelen als huiswerkopdracht.  

Motivatie

Het lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor leerlingen (14+) vanaf de 2e klas en hoger in het voortgezet onderwijs van alle niveaus (van praktijkschool, vmbo tot en met gymnasium). Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in staat reanimatiehandelingen uit te voeren en een AED te bedienen. Zij willen leren, wat zij moeten doen als een gezinslid een hartstilstand krijgt. In gemiddeld 70% van de gevallen vindt een reanimatie thuis plaats. Het is dus goed denkbaar, dat jongeren hiermee te maken krijgen. 

Reanimatiegeneratie

Met de lessen brengt de Hartstichting een nieuwe reanimatiegeneratie groot. “Oog voor deze nieuwe generatie is vanzelfsprekend één van onze prioriteiten” zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Immers, door mensen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met reanimatie, komt dit in de genen van onze samenleving. Zo zorgen we ervoor, dat er ook in de toekomst voldoende burgerhulpverleners zijn.”  

Op alle scholen nodig

In totaal zijn er in Nederland 900.000 scholieren en 645 instellingen in het voortgezet onderwijs. De Hartstichting moedigt ook overige middelbare scholen aan de lessen aan te bieden. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED aangesloten wordt, hoe groter de kans op overleven. 

Bron: Hartstichting
Het bericht Mijlpaal: 100.000e scholier leert reanimatie op school  verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Eerste MBA Pharmacy biedt apothekers toekomst


De International Business School of Pharmacists (IBSP) start met de eerste MBA Pharmacy van Europese bodem. In deze opleiding worden nieuwe experts opgeleid binnen de farmacie. Deze sector heeft leiders nodig voor het oplossen van uitdagingen als marktwerking, concurrentie, tekort aan medicijnen en personeelstekorten.

Directeur Peter Felen MSc en Dean Professor Sybren Tijmstra van de IBSP zien dat de wereld van farmacie in hoog tempo verandert en dat farmaceutische bedrijven ander leiderschap nodig hebben. Vroeger was kennis van medicijnen de basis voor het succesvol runnen van een apotheek, maar tegenwoordig wordt bredere expertise gevraagd. “In deze eerste, internationale (Engelstalige) MBA Pharmacy krijgen studenten les van gerenommeerde namen uit de MBA & farmacie”, zegt professor Tijmstra. “Met deze opleiding verwachten we breed gekwalificeerde experts af te leveren voor een positieve toekomst van apotheken. En die is nodig, want dagelijks worden 20.000 recepten in Nederland aangepast door apothekers in het belang van de patiënt.” Na afronding van deze tweejarige parttime (41 dagen verspreid over 2 jaar) academische opleiding mogen deelnemers de internationaal erkende titel ‘Executive MBA Pharmacy’ gebruiken.

Over het MBA-programma van ISBP

Het programma van de MBA Pharmacy omvat modules over leiderschap, verandermanagement, verkoop en marketing, supply chain management, kwaliteitsborging, bedrijfsfinanciering, beheer van bedrijfsprocessen, human resources, bedrijfsstrategie, juridische en technische processen in bedrijven. Maar er is ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door inzicht in sociale en psychologische processen die belangrijk zijn voor het begrijpen en verklaren van consumentengedrag en de vormgeving van effectief personeelsbeleid. Daarnaast wordt vergeleken hoe verschillende landen hun farmaceutische uitdagingen op verschillende manieren proberen op te lossen.

Doelgroep

Het MBA-programma wordt gehouden op Landgoed de Wittenburg in Wassenaar, maar is ook hybride te volgen. De opleiding is bedoeld voor ambitieuze apothekers uit Nederland en andere landen, maar is zeker ook geschikt voor personen die werkzaam zijn bij formules, farmaceutische industrieën, groothandelaren en anderen die zeer nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de farmaceutische wereld.

Bron: IBSP
Het bericht Eerste MBA Pharmacy biedt apothekers toekomst verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Leon Aarts benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis


Vanaf eind maart 2023 is prof. dr. L.P.H.J. (Leon) Aarts de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. Leon is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van het Zaans Medisch Centrum.

Vóór zijn rol als bestuurder was Leon werkzaam als anesthesioloog-intensivist in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, hoogleraar en afdelingshoofd Anesthesiologie in het UMCG en het LUMC. In het LUMC was hij ook langere tijd de opleider en de laatste jaren ook divisie-voorzitter. De raad van toezicht (rvt) van het Spaarne Gasthuis heeft een enerverende zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur doorgemaakt. Tijdens die procedure heeft de rvt Leon benaderd en is nu zeer verheugd dat hij het team in Haarlem en Hoofddorp komt aanvoeren.Bernt Schneiders, voorzitter rvt: “Wij zijn heel blij met de komst van Leon. Toen we hem benaderden, wisten we al dat hij een aantal belangrijke eigenschappen in zich verenigt. Hij heeft ervaring als ziekenhuisbestuurder én hij is medisch specialist. Een zeer welkome combinatie die een positieve invloed zal hebben op de samenwerking tussen het bestuur van het Spaarne Gasthuis en de medische staf, verenigd in de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland (MSCK). Ook Leons ervaring als hoogleraar en opleider is zeer welkom, omdat we als topklinisch ziekenhuis het opleiden van ál het personeel natuurlijk van groot belang vinden.”Jan-Paul Ezechiëls, voorzitter bestuur van de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland (MSCK): “Het MSCK-bestuur is heel blij met de komst van Leon Aarts. Hij heeft als arts ervaring in meerdere ziekenhuizen, zowel academisch als niet academisch. Als bestuurder heeft hij zich onderscheiden tijdens de coronapandemie en in zijn huidige functie in het ZMC. Als oud-opleider heeft hij oog voor onderwijs en wetenschap. Binnen de MSCK hebben wij ervaring met zijn verbindende kwaliteiten en prettige persoonlijkheid, die wij als cruciale eigenschappen beschouwen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat hij het Spaarne Gasthuis de juiste kant op zal leiden. Wij kijken uit naar de samenwerking”Leon Aarts: ”Ik ben zeer verheugd met het vertrouwen dat mij is geschonken om deze mooie rol op me te nemen. Het is een functie met prachtige uitdagingen, nu en in de toekomst. Ik denk dan allereerst aan de personeelstekorten, het IZA met daarin onze belangrijke connectie met de huisartsen en de VVT en de geplande nieuwbouw. Ik popel om aan de gang te gaan en van het Spaarne Gasthuis met al mijn nieuwe collega’s een nog betere gezondheidszorgorganisatie te maken waar de medewerker op 1 staat en de patiënt centraal. En waar opleiden een logische basiscompetentie is.”

Bron: Spaarne Gasthuis
Het bericht Leon Aarts benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

NFU doet voorstel voor salaris umc-medewerkers


De NFU heeft op dinsdag 29 november 2022 tijdens het overleg met de vakbonden een voorstel gedaan voor de concrete invulling van salarisafspraken in de lopende cao. Het gaat om een eenmalige uitkering van 1000 euro in 2022 en een structurele loonsverhoging van 5% per 1 januari 2023 voor alle medewerkers van de umc’s. Hiermee behouden de medewerkers hun koopkracht over 2022 en 2023. De vakbonden hebben het voorstel afgewezen. Partijen zijn zonder resultaat uit elkaar gegaan. 

In de cao is destijds vastgelegd om de inflatie te volgen, maar ook dat we met elkaar in gesprek zouden gaan over knelpunten. Niemand had kunnen voorzien dat de wereld zo snel zou veranderen. De NFU is teleurgesteld in het feit dat de vakbonden de gesignaleerde knelpunten niet willen oplossen. ‘De vakbonden negeren dat er een crisis is ontstaan en hebben geen oog voor de compensatie vanuit de overheid’, aldus Gabriël Zwart, één van de onderhandelaars namens de NFU. Met het voorstel wil de NFU de medewerkers snel duidelijkheid geven.

Tijdens de gesprekken hielden de vakbonden vast aan een eis van 11,3 procent, verwijzend naar de cao. Met berekeningen heeft de NFU laten zien dat dit percentage ernstige gevolgen zou hebben voor werkgelegenheid en werkdruk, nu en in de toekomst. De umc’s krijgen van overheid en de zorgverzekeraars slechts een deel van de inflatie gecompenseerd; ongeveer 4 procent. Belangrijk is dat de umc’s ook komende jaren een verantwoord (personeels)beleid kunnen voeren. Dit is in het belang van medewerkers, van patiënten en van de zorg in het algemeen. ‘Tegemoetkomen aan deze eis is maatschappelijk onverantwoord voor de zorg’, aldus Karen Kruijthof, ook onderhandelaar namens de NFU.  

Behoud van koopkracht is al sinds vele jaren het beleid van de NFU.  

De NFU komt binnen twee weken met een vervolgbericht en blijft bereid om de gesprekken voort te zetten. Binnen de umc’s zal er in de komende periode ook aandacht worden besteed aan dit onderwerp.

Bron: NFU
Het bericht NFU doet voorstel voor salaris umc-medewerkers verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Stichting CAV verwelkomt nieuwe Raad van Bestuur


De Raad van Toezicht van Stichting CAV is zeer verheugd met de benoeming van Lisette Pondman en Frank Scheffers als respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Bestuur.

Lisette Pondman is een ervaren bestuurder en toezichthouder binnen de GGZ. De afgelopen jaren was zij werkzaam als bestuurder van RINO amsterdam, een landelijk opererend opleiding- en nascholingsinstituut voor professionals binnen de GGZ. Daarvoor was zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Zij heeft ervaring binnen het bedrijfsleven en binnen de publieke sector.

“In deze tijd waarin steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen en te maken krijgen met betalingsproblemen is het werk van Stichting CAV relevanter dan ooit. Ik kijk er erg naar uit om er, samen met alle collega’s van Stichting CAV en haar relevante partners, voor te zorgen dat de stichting haar maatschappelijke dienstverlening voor een breed publiek en op hoog niveau kan blijven uitvoeren”; aldus Lisette.

Frank Scheffers heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven en was de afgelopen zeven jaar directeur bedrijfsvoering van Stichting CAV. Het afgelopen halfjaar heeft hij als waarnemend bestuurder gezorgd voor een soepele overgang naar de nieuwe bestuursstructuur.

“Stichting CAV ligt mij na aan het hart. De afgelopen jaren heb ik mij vol ingezet voor de ontwikkeling van Stichting CAV waardoor wij als maatschappelijke organisatie steeds meer mensen financieel kunnen ontzorgen. Zeker in deze onzekere tijden is dat van groot belang. Graag werk ik als bestuurder verder aan de continuïteit van de organisatie en het realiseren van maatschappelijk rendement.”; aldus Frank.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat Stichting CAV bij Lisette Pondman en Frank Scheffers in goede handen is en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.

Bron: Stichting CAV
Het bericht Stichting CAV verwelkomt nieuwe Raad van Bestuur verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Nieuwe hoogleraar Catharina Ziekenhuis: ‘Slimme camera’s en pleisters zijn oplossingen voor de uitdagingen in de zorg


Anesthesioloog dr. Arthur Bouwman is benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Zijn leerstoel is ‘peri-operatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning’. Bouwman is de 16e hoogleraar in het Catharina Ziekenhuis.

Het gaat om een deeltijd-hoogleraarschap, waardoor Bouwman ook zijn werkzaamheden in het Catharina Ziekenhuis kan blijven uitvoeren. Volgens de kersverse hoogleraar staat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Door de alsmaar toenemende zorgvraag en het tekort aan personeel wordt het steeds belangrijker om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. En volgens hem kan dit door de inzet van medische technologie en bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie.

“Mensen worden steeds ouder en met het tekort aan personeel in de diverse zorginstellingen moeten we gaan kijken hoe we zorg nog efficiënter kunnen bieden. Welke patiënt gaat na de operatie naar de Intensive Care, wie kan naar de verpleegafdeling en wie kan zelfs eerder naar huis?”, legt Bouwman uit, “dat betekent dat we nog intensiever met elkaar moeten samenwerken, in het hele zorgproces. Van de huisarts, de thuiszorg tot het ziekenhuis.”

Slimme camera

Bouwman stond aan de basis van de klinische implementatie van de Healthdot van Philips; de pleister die ervoor zorgt dat patiënten veilig na een operatie eerder naar huis kunnen. Nu ontwikkelt hij, samen met onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven, een camera die patiënten continu en automatisch monitort na een operatie. “Deze slimme camera spot subtiele veranderingen in het gezicht of borst die kunnen wijzen op mogelijke complicaties na een operatie. Complicaties kunnen het herstel nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs een fatale invloed hebben. Tijdig ingrijpen is dus van groot belang. We denken met technologie, zoals de slimme camera, complicaties en onverwachte overlijdens terug te dringen, waarvan circa 40 procent plaatsvindt op een gewone verpleegafdeling”, aldus Bouwman.

“Op dit moment kunnen we zo al op afstand de hartslag van een patiënt monitoren. Daar komt de ademhaling, temperatuur, beweging nog bij…. Het voordeel van een slimme camera voor de patiënt is dat ze geen apparaten aan hun lichaam dragen.”

Oplossingen

De komende jaren wordt nieuwe technologie verder klinisch getest. Daarbij kijken Bouwman en de onderzoekers ook naar gebruikers van de technologie: wat is bijvoorbeeld het effect van de camera of slimme pleister op de patiënten. Vinden ze de camera prettig of niet? En op de verpleegkundigen. Zo wordt onderzocht of de camera gemakkelijk te gebruiken is en niet te vaak een vals alarm geeft. Ook wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie artsen en verpleegkundigen kan helpen bij het interpreteren van de enorme hoeveelheden data die nieuwe technologieën, zoals de slimme camera, verzamelen, zodat ze betere klinische beslissingen kunnen nemen.

“Ik ben er van overtuigd dat we de zorg nog verder kunnen verbeteren. Medische technologie, algoritmen en kunstmatige intelligentie gaan ons hierbij helpen. Hier liggen oplossingen voor de uitdagingen waar we nu in de zorg tegenaan lopen”, benadrukt Bouwman, “zo zijn er bijvoorbeeld fotonische meetmethodes in ontwikkeling, waarmee met behulp van licht, zo gevoelig kan worden gemeten, dat nieuwe fysiologische parameters beschikbaar komen. Als zorgprofessionals beter worden ondersteund bij het nemen van klinische beslissingen, kan zorg op de juiste plek nog efficiënter worden ingericht. Door complicaties en heropnames te voorkomen, zal dit een extra impact hebben op de capaciteit en de kosten”, benadrukt hij.

Bron: Catharina Ziekenhuis
Het bericht Nieuwe hoogleraar Catharina Ziekenhuis: ‘Slimme camera’s en pleisters zijn oplossingen voor de uitdagingen in de zorg verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Oratie Joost Hutsebaut: “Gaat wel weer over” gaat niet op voor jongere met persoonlijkheidsstoornis 


Kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie worden veelal toegeschreven aan puberale stemmingswisselingen. Met een vroege diagnose van een persoonlijkheidsstoornis wordt zeer terughoudend omgegaan. Dat moet veranderen, betoogt hoogleraar Joost Hutsebaut in zijn oratie op 2 december aan Tilburg University. Persoonlijkheidsproblematiek begint in de vroege adolescentie en kan leiden tot ernstige en langdurige problemen in vrijwel alle facetten van het volwassen leven. De tijd dringt voor tijdige (h)erkenning en behandeling van deze problematiek om erger in de toekomst te voorkomen.

Aan de hand van het voorbeeld van de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornis – de borderline persoonlijkheidsstoornis – loopt Joost Hutsebaut in zijn inaugurele rede door het ontstaan, de diagnostisering en de behandelmethoden van persoonlijkheidsstoornissen. Hij laat zien dat het belang van vroegtijdige interventie evident is. De focus van zijn leeropdracht ligt dan ook op het verbeteren van de vroege detectie en indicatiestelling van persoonlijkheidsstoornissen en op het verbeteren van breed inzetbare interventies voor kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Deze bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de Viersprong, in nauwe samenwerking met gemeenten in Jeugdhulpregio West-Brabant West.

Joost Hutsebaut: “Jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek lopen tegen tal van ernstige problemen aan. Van zelfbeschadiging en suïcidegedachten tot slechter functioneren en eerder slachtofferschap van (seksueel) geweld. Ook leefstijl-gebonden ziekten door middelengebruik en slechte slaap- en eetgewoonten komen veel voor. Wanneer een borderline persoonlijkheidsstoornis in de adolescentie aanwezig is, maar onvoldoende wordt behandeld, is de schade later moeilijk terug te draaien. We moeten er dus op tijd bij zijn.”

In samenwerking met onderzoekers vanuit verschillende universiteiten richt Hutsebaut zich op onder meer op het ontwikkelen van modellen om kinderen en jongeren met een hoog-risico profiel te identificeren. Daarnaast beoogt hij de (kosten)effectiviteit van vroege interventies in kaart te brengen en onderzoekt hij de mogelijkheden om de reguliere zorg voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek en hun gezinnen te verbeteren. In samenwerking met behandelpraktijken, waaronder vestigende instantie de Viersprong, wordt tevens een pilot ontwikkeld voor samenwerking binnen een netwerk van scholen, gemeentes en GGZ-instellingen voor vroege detectie en interventie. Met een behandelkader, training, website, filmpjes, consultatie en themabijeenkomsten om de behandeling voor kwetsbare jongeren en gezinnen te verbeteren.

Over Joost Hutsebaut

Joost Hutsebaut is hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hutsebauts aanstelling is voor één dag in de week. Daarnaast blijft hij werkzaam bij De Viersprong als behandelaar en onderzoeker, waar hij vooral jongeren met een (beginnende) borderline-persoonlijkheidsstoornis behandelt. Hij blijft tevens voor één dag per week verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

Over de Viersprong

De Viersprong is een TOPGGz organisatie gevestigd in Halsteren (hoofdlocatie), Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Goes, Rotterdam en Amsterdam. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen vanjongeren en volwassenen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, zodat zij thuis, op het werk, op school en in de samenleving hun leven (weer) kunnen oppakken.

Bron: Tilburg University
Het bericht Oratie Joost Hutsebaut: “Gaat wel weer over” gaat niet op voor jongere met persoonlijkheidsstoornis  verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel